Korpus savremenog srpskog jezika
        Rezultati pretrage za izraz ""[a-z]a" %c" u korpusu Neetiketirani korpus srpskog jezika.

   635: sredstva i lekove Ne sme <da> bude preduzeća oslobođe
   373: kraja ove godine , s tim <da> će se otpisati kamata na
   742: ivotni standard smatramo <da> doprinosi moraju redovno
   841: Naš stari stav je već  <da> Fond zdravstvenog osigura
    80: xenje biračkog spiska ,  <da> građanima omoguće uvid
   974: uskraćuju za mogućnost  <da> im te obaveze i lečenje
    36: sećaju građane da mogu  <da> iskoriste svoje zakonsko
   115: iska , pozivamo građane  <da> iskoriste svoje zakonsko
   216: vrsto opredeljenje Vlade <da> istraje u stabilizaciji z
   396: Vlade narodnog jedinstva <da> istraje u stabilizaciji z
   1218: ebno u našoj zemlji , i  <da> iza takvih pokušaja stoj
    90: birački spisak , kao i  <da> izvrše izmene podataka u
    41: ste svoje zakonsko pravo <da> izvrše uvid u biračke s
   126: kalne samouprave provere <da> li su upisani , kao i tac
    34: sije podsećaju građane  <da> mogu da iskoriste svoje z
   601: oboda jednom broju firmi <da> ne uplaćuju ovu obavezu
   427: Vlade posebno je istakao <da> niko ne može biti izuzet
   819: oneta , tako da verujemo <da> novi ministar zdravlja dr
   1452: o je juče objašnjeno ,  <da> pokušaju da ubiju predse
   831: x može vrlo brzo i lako  <da> prekine ovakvu praksu . N
   1420: ana čiji je zadatak bio  <da> " preko Crne Gore dođu d
   997: ove ustanove treba uvek <da> pruže umesto što upuću
   1332: istar Matić je primetio  <da> se ovakvim delovanjem dol
   1076: a odsto . Zato apelujemo <da> se poštuju zakoni o osig
   1169: " . - Namera im je bila <da> se priključe holandskom
   892: i , napominje , moglo bi <da> se razgovara i o smanjenj
   1007: ijente na druge adrese , <da> se sami i po znatno viši
   852: oslobođeni plaćanja i  <da> se Sindikat , koji se bav
   303: epublici , dogovoreno je <da> se sva ovogodišnja dugov
   746: doprinosi moraju redovno <da> se uplaćuju , bez ikakvo
   442: zdravstveno osiguranje i <da> se urednim izvršavanjem
   1200: apomenuo je Goran Matić  <Da> terorizam postaje sredstv
    15: ana Građani imaju pravo  <da> traže upis , brisanje ,
   983: ečenje budu jeftiniji i  <da> u bolnicama dobiju neopho
   817: ju nije ni doneta , tako <da> verujemo da novi ministar
   212: mijer Marjanović ukazao  <na> čvrsto opredeljenje Vlad
   390: ik Marjanović je ukazao  <na> čvrsto opredeljenje Vlad
   1003: što upućuju pacijente  <na> druge adrese , da se sami
   1231: NATO zemalja upozorio je <na> jučerašnjoj konferencij
   486: ada inspekcijskih organa <na> kontroli pravilnosti obra
   1177: ataljonu u sastavu Kfora <na> Kosmetu , a potom preduzm
   1134: a holandskih specijalaca <Na> lokaciji Mehov krš , na
   1312: laca na teritoriji SRJ , <na> lokaciji Mehov krš . Pre
   1263: posle oružane agresije  <na> našu zemlju , došao do
   363: će se takođe izmiriti  <na> odloženi rok do kraja ov
   407: našoj Republici , kao i  <na> odlučno sprovođenje mer
   460: na . Predsednik Vlade je <na> osnovu člana 7 . Zakona
   378: a će se otpisati kamata  <na> ova dugovanja i 50 odsto
   1308: e holandskih specijalaca <na> teritoriji SRJ , na lokac
   1139: Na lokaciji Mehov krš ,  <na> teritoriji SRJ , organi b
   1185: zmu terorističke akcije  <na> tlu Jugoslavije . - Naše
   280: o osiguranje . S obzirom <na> značaj urednog izmirivan
   262: je juče u Vladi Srbije  <sa> direktorima 50 preduzeća
   183: VLADE SRBIJE RAZGOVARAO <SA> DIREKTORIMA PEDESET PREDU
   1042: sta priča ponavlja se i  <sa> Fondom penzijsko - invali
   1299: redan povod ovog susreta <sa> novinarima inače je neda
   342: činjeni posebni ugovori  <sa> Republičkim zavodom za z
   1398: spešno sprečen . Osobe  <sa> više identiteta Naime ,
   1070: xa , penzija se umanjuje <za> dva odsto . Zato apelujem
   562: saopštenju Ministarstva  <za> informacije Republike Srb
   1241: atić , savezni ministar  <za> informisanje . Po njegovo
   1127: VINARE SAVEZNOG MINISTRA <ZA> INFORMISANJE Uhapšena te
   798: iranja , nema opravdanja <za> izuzimanje bilo koga iz k
   1277: o se plaćaju kriminalci  <za> izvršenje različitih ,
   684: ednom broju preduzeća i  <za> kontrolu plaćanja doprin
   1016: o višim cenama dovijaju  <za> materijale i lekove . Dos
   758: ja , jer su izvori novca <za> materijalne potrebe i zdr
   972: zaposleni se uskraćuju  <za> mogućnost da im te obave
   692: anja doprinosa . To je , <za> naš list , izjavio povod
   574: ATU DOPRINOSA Povlastica <za> neke , šteta za sve Svim
   1062: uje zaslužena penzija .  <Za> neuplaćenu godinu staža
   1234: čerašnjoj konferenciji  <za> novinare Goran Matić , s
   1123: ] , . URL } KONFERENCIJA <ZA> NOVINARE SAVEZNOG MINISTR
   241: ikasne naplate doprinosa <za> obavezno socijalno osigur
   478: ikasne naplate doprinosa <za> obavezno socijalno osigur
   959: ak i za osnovna sredstva <za> održavanje higijene . -
   956: e , za pomagala , čak i  <za> osnovna sredstva za održ
   951: ke materijale i lekove , <za> pomagala , čak i za osno
   627: je to jedini izvor novca <za> potrebna bolnička sredst
   236: Formirana posebna grupa <za> praćenje efikasne naplat
   1204: rorizam postaje sredstvo <za> prekompoziciju političko
   569: je . OPRAVDANA ZALAGANJA <ZA> REDOVNU UPLATU DOPRINOSA
   945: više uskraćuju bolnice  <za> sanitetske materijale i l
   735: - Kao Komisija zadužena  <za> socijalnu politiku i živ
   717: šef sindikalne Komisije  <za> standard koji je ujedno i
   675: stra dr Milovana Bojića  <za> strogo ukidanje ove povla
   615: vlja dr Milovana Bojića  <za> strogu kontrolu plaćanja
   578: lastica za neke , šteta  <za> sve Svima će se obezbedi
    99: ačkom spisku ukoliko su  <za> to ispunjeni uslovi propi
   1290: rupe specijalno obučene  <za> tu namenu " . Neposredan
   291: a zdravstveno osiguranje <za> uspešno funkcionisanje u
    75: samouprave , nadležnih  <za> vođenje biračkog spiska
   414: e preduzima Ministarstvo <za> zdravlje i koje već daju
   544: dsednik Vlade i ministar <za> zdravlje prof . dr Milova
   641: enih plaćanja doprinosa  <za> zdravstveno i penzijsko o
   274: veći dužnici doprinosa  <za> zdravstveno osiguranje .
   345: sa Republičkim zavodom  <za> zdravstveno osiguranje .
   438: veze plaćanja doprinosa  <za> zdravstveno osiguranje i
   288: veza po osnovu doprinosa <za> zdravstveno osiguranje za
   193: redovna uplata doprinosa <za> zdravstvo Dugovi iz preth


Ukupno rezultata: 100.
Regularni izraz koji se traži
korpus koji se pretražuje
razlikuju se velika i mala slova
sortiranje
maksimalan broj rezultata
(0 je neograničeno)
kontekst rezultata
(levi i desni; 0 podrazumevana vrednost - default)
 
konfiguracija  | administracija | pregled statistike | izlogujte se 
(potrebno je da brauzer podržava "kukije")
Primeri pretraga:
 • istina
 • [mM]atemati[a-z]*
 • [rR]acyunar[a-z]*
Naša slova
ć Ć č Č đ Đ š Š ž Ž
cx Cx cy Cy dx Dx sx Sx zx ZxLAMP su generisali ovu stranicu za 1.9411309957504 sekundi.