Korpus savremenog srpskog jezika
        Rezultati pretrage za izraz ""dec(a|e|i|u|o|om)" %c" u korpusu Neetiketirani korpus srpskog jezika.

  178208: Pod najvećim rizikom su  <deca> bez roditeljske pomoći R
  178850: om smeštaju . Takođe ,  <deca> čiji roditelji nisu bili
  178394: , zemljotres , požar )  <deca> doživljavaju na sebi svo
  178822: a . Važna je podrška "  <Deca> i adolescenti koji su bil
  27992: ljudskih duša kojima su  <deca> i omladina najdraži plen
  28070: maloletnika kojim bi se <deca> i omladina zaštitili od
  133536: orodice se raslojavaju . <Deca> i u selu odlaze od rodite
  191007: u . Do tada će se naša  <deca> igrati i čistom ali mož
  178991: ivnih posledica bila ona <deca> koja su doživela višest
  191207: ispričaju mnoge žene i  <deca> . Međutim , oni ipak ću
  133120: i šverceri , maloletna  <deca> negotinskih gastarbajtera
  191145: kao zidar , ali ni ja ni <deca> nismo dinara videli od nj
  191221: riju masnice ispod oka , <deca> popuštaju u školi , ali
  142243: e ste bili kada su vaša  <deca> postala ovisnici ? Sram v
  214119: ko kažu istoričari , "  <deca> prirode , primitivna i ne
  85861: opera je uvek puna . . . <Deca> stalno plaču a ona ne zn
  82946: uju dogovoreno , kako bi <deca> što pre ušla u novu šk
  191526: x ubije ženu , ali i da  <deca> ubijaju svoje roditelje ,
  179037: u kolektivnim centrima , <deca> ženskog pola kao , i ona
  168481: ebama sredine u kojoj ta <deca> žive , pa preko odabira
  226212: jima su se izjašnjavala  <deca> žrtava i deca dželata ,
  26555: je da žive zajedno radi  <dece> , a i vreme je krize koje
  26598: se odluka o poveravanju <dece> , a kad je sve gotovo oni
  63504: postojalo crno tržište  <dece> . Albanski mafijaši vode
  174599: . Pa i ubijanje nedužne  <dece> . Artemije je više puta
  27569: ponašanja , najpre kod  <dece> do 14 godina starosti , o
  178628: specifični - kod mlađe  <dece> dominirao je strah , nast
  146682: uga , sa kojom ima dvoje <dece> , Fiona Milar je zaposlen
  178432: a ožiljke na duši 2255  <dece> i adolescenata uzrasta od
  27974: ra , sačuvaće zdravlje  <dece> i omladine , a poniziće
  28175: nkventnog ponašanja kod  <dece> i omladine , dok će odra
  170685: na u dijaspori , posebno <dece> i omladine , ističe se u
  62701: vlasnika . " Imam dvoje <dece> i oni ne znaju gde se nal
  26393: meva samo odluku o broju <dece> i rađanju , već pre sve
  25959: ružnika , kao i između  <dece> i roditelja kome dete nij
  26297: erese podredi interesima <dece> i tek na kraju dolaze soc
  26073: i slučajeva poveravanja  <dece> iz vanbračne zajednice .
  178521: da je više od 50 odsto  <dece> izbeglica doživelo tešk
  178587: kog događaja , 63 odsto  <dece> izbeglica ispoljavalo je
  116797: aca . Uglavnom , žena i  <dece> . Izraelski muzej holokau
  26265: a dece . Pri poveravanju <dece> jednom od roditelja , pre
  25982: pa se tako razvode i od <dece> , jer zbog prekinute komu
   4492: Oženjen je i ima petoro  <dece> . Kacav je član izraelsk
  133288: e krize , sve je više i  <dece> koja odlaze s roditeljima
  63558: umčareni organi ulične  <dece> koje je ubila ruska mafij
  63315: esu britanski parovi bez <dece> koji traže bebe na crnom
  178467: natima u Beogradu i 1371 <dece> lokalne populacije , koja
  86493: a razvod nije u interesu <dece> . Međutim , to se retko
  132343: E Svega u izobilju - ali <dece> najmanje Raslojavanje je
  132553: obilima i uređajima , a  <dece> - nema . Posebno zabrinja
  197251: kojima je 451 žena i 11  <dece> Pet godina posle agresije
  178231: je je obuhvatilo 2 . 255 <dece> , pokazali da je polovina
  26261: ek se polazi od interesa <dece> . Pri poveravanju dece je
  26286: ezanosti između njega i  <dece> , spremnosti roditelja da
  136181: a , Snažana sa četvoro  <dece> , sudija Opštinskog suda
  178650: yje aktivnosti . . . Kod <dece> školskog uzrasta , češ
  26006: se dogovaraju o statusu <dece> , što , naravno , najvis
  134477: restoranima , ima dvoje <dece> . Takmičenje na ovim " A
  60668: ihovo šestoro od osmoro  <dece> tog dana i noći prežive
  170698: anje i obrazovanje naše  <dece> u drugim zemljama kroz ju
  197723: u njima je 451 žea i 11  <dece> . U hrvatskim zatvorima j
  132106: u za porodični smeštaj  <dece> u kragujevačkom naselju
  25840: nje razvode . - Interesi <dece> u prvom planu Leskovac ,
  178951: ju su roditelji pružali  <deci> , ali smo o njoj sudili n
  156537: da u njima uživamo . O  <deci> čije , pak , reči imaju
  190080: za cerebralnu paralizu i <deci> čiji su očevi stradali
  26014: aravno , najviše šteti  <deci> . Ekonomija zbližava lju
  125020: a za " podršku " našoj  <deci> i omladini u ostvarivanju
  125109: a za , podršku ' našoj  <deci> i omladini u ostvarivanju
  26963: azvoj društvene brige o  <deci> , kao i položaj i ulogu
  220465: ovu nepravdu i da našoj  <deci> koja su bez stanova , omo
  156508: aučili smo da čitamo o  <deci> koja su izuzetno talentov
  26402: , već pre svega brigu o  <deci> , ljubav , pažnju , zado
  132532: svačemu i siromaštva u  <deci> . Postoji , naime , izuze
  132113: oševcu i hendikepiranoj  <deci> u Smederevskoj Palanci .
  190348: najmlađe " Dobro veče  <deco> " državne televizije . T
  86047: u , da viče na nju pred  <decom> a da zatim demonstrativno
  60712: li stričevi . Među tom  <decom> bio je i osmogodišnji de
  12875: meti da se " druže " sa  <decom> i njihovim roditeljima .
  170725: anje pedagoškog rada sa  <decom> i omladinom naših građa
  191267: " Otišla sam u park sa  <decom> i sela na klupu . Sin mi
  25902: i 35 godina starosti sa <decom> u predškolskom uzrastu ,
  220563: čin su obezbedili svoju  <decu> , a mi smo tada ostali be
  86484: čaju da imaju maloletnu  <decu> ako se proceni da razvod
  190297: vim za našu , za srpsku  <decu> " , dodaje Trajković . S
  128946: ačnoj zajednici a imaju  <decu> . Firma može da uplati u
  178409: traumatskih iskustava na <decu> i mlade , grupa stručnja
  178201: TRAUMATSKIH ISKUSTAVA NA <DECU> I MLADE Pod najvećim riz
  124232: u da bi ubijali civile i <decu> i nanosili neprocenjivu s
  60350: srpsku nejač , žene ,  <decu> i stare , prebacili u sre
  12897: jih škola u matici - za  <decu> iz dijaspore , jer intere
  63253: ačku gde su one rađale  <decu> koja su zatim bila prodav
  191707: en pokojni muž tukao je  <decu> lancima od bicikla i noga
  132709: žene sve ređe rađaju   <decu> , sve je više razvoda ,
  133571: ta samo za oca , majku i <decu> . Tako se model gradske p
  168452: opunskih škola za našu  <decu> u dijaspori , rekavši da
  23906: . Ortopedska pomagala za <decu> uzrasta od jedne do četi
  191373: sa sobom u smrt povede i <decu> verujući da za njih nema
  191317: odlučila . Uhvatila sam  <decu> za ruku i ušla u hladno
  128974: nbračni ) , uz to imaju  <decu> ( zajedničku i onu iz pr


Ukupno rezultata: 100.
Regularni izraz koji se traži
korpus koji se pretražuje
razlikuju se velika i mala slova
sortiranje
maksimalan broj rezultata
(0 je neograničeno)
kontekst rezultata
(levi i desni; 0 podrazumevana vrednost - default)
 
konfiguracija  | administracija | pregled statistike | izlogujte se 
(potrebno je da brauzer podržava "kukije")
Primeri pretraga:
 • istina
 • [mM]atemati[a-z]*
 • [rR]acyunar[a-z]*
Naša slova
ć Ć č Č đ Đ š Š ž Ž
cx Cx cy Cy dx Dx sx Sx zx ZxLAMP su generisali ovu stranicu za 0.70211207866669 sekundi.