Korpus savremenog srpskog jezika
        Rezultati pretrage za izraz ""[a-z]*glav[a-z]*"" u korpusu Neetiketirani korpus srpskog jezika.

 1384134: inga , koji on i njegovi <doglavnici> i nadglavnici sprovode u
 1384011: inga , koji on i njegovi <doglavnici> i nalogodavci sprovode u
  625532: od Klintona čiji je Gor  <doglavnik> . " Slučajeva " je tolik
 1444779: Hitlerove i Musolinijeve <doglavnike> , pod čijom su četvorog
  446234: ( 1 . 320 ) , Parduška  <glava> ( 1 . 260 ) , Glogovica (
 1239855: rabiji dotad odrubio 237 <glava> . Način pogubljenja osud
 1239778: sekli i po više stotina  <glava> . " Posao kao svaki posao
 1239572: a javnom mestu se odseca <glava> . Prošle godine u Saudij
  244298: ko što joj je odsečena  <glava> a telo ostavljeno preko p
  45420: kim ratnicima najskuplja <glava> , čekala je gotovo dva v
  549611: dostigla oko 200 bojevih <glava> do 2015 . godine , što s
  549603: oružja s više bojevih  <glava> , kako bi dostigla oko 20
  349563: više nuklearnih bojevih  <glava> na strateškim interkonti
  349602: maksimalno 20 ) bojevih <glava> na strateškim nosačima
  549678: vanje umnoženih bojevih  <glava> na svojim balističkim ra
  349707: broj nuklearnih bojevih <glava> na takvim nosačima u Ind
  720338: je još oštriji . - Dok  <glava> nemačke porodice razmiš
 1479358: . 000 do 2 . 500 bojevih <glava> , o čemu su se dogovoril
  788824: eruju da je jedna bojeva <glava> od 24 krstareće rakete e
  347817: se najnovijim " sječama  <glava> " oteli recimo članovi n
  647174: pravi srpski domaćin ,  <glava> porodice koja neguje i č
  662376: ad , iz šiblja izviri i  <glava> strpljivog ribolovca . I
 1479591: ljade nuklearnih bojevih <glava> u američkim i ruskim ars
 1339785: u zdravstvu , noć seče  <glava> u kojoj su smenjeni svi c
 1340155: u zdravstvu , noć seče  <glava> u kojoj su smenjeni svi c
 1239524: već poznate principe :  <glava> za glavu , oko za oko , l
  481636: a je samo san u njihovim <glavama> . Ipak , Soroš se nikada
 1176358: na prvom mestu u našim  <glavama> " . To je juče postalo i
  841178: te sa nuklearnim bojevim <glavama> a zatim da je predaju za
 1089589: ić : " Medalja nam je u  <glavama> i biće , nadam se , zlat
 1089934: kli . - Medalja nam je u <glavama> , nadam se da će biti zl
  698506: da opet plaćamo srpskim  <glavama> nečiju ludost i imperija
  583833: nica još nije zgasnuo u  <glavama> pojedinih čitalaca " ono
  70221: ća taktika smišljena u  <glavama> političkih paćenika koj
  350349: " i nacrtanim mrtvačkim  <glavama> sa prekrštenim kostima .
 1354348: je u tome da će nam nad  <glavama> stajati visok štap , vec
  467975: avgusta Teško usijanim  <glavama> što ne znaju šta ne zna
  77692: an i staje u red ostalih <glavara> . Sve je veselo silno , p
  77791: im rečima , u prisustvu  <glavara> , ratnih komandanata , od
  77665: . Pod čadorom kneževim  <glavari> čestitaju pobedu . Knjaz
  398267: ljda crnogorski aktuelni <glavari> očekivali da će savezna
  77759: pored sebe ; svi ostali <glavari> stoje . Poslije običnog
  116575: ta gospođe Bodi iznikle  <glave> Aleksandra Ajzenberga i n
  151985: čak i sručiti na naše   <glave> . Doduše , nisu sva ta a
  832143: ima , može ostati i bez  <glave> : Džon Kenedi , M . L . K
  134547: ca . Mrena i kečiga bez  <glave> Među prvima čestitala j
  549544: stave višestruke bojeve  <glave> . Obaveštajne službe ko
 1239589: o su im dželati odrubili <glave> . Oni koji prate zbivanja
  827583: tavlja lovorov venac oko <glave> . Prebrza bi to bila slav
  135517: i , princeze i krunisane <glave> . Sveti Stefan je sagrađ
  678447: du jeziku znači masaža  <glave> . Ta masaža se obavlja u
 1239627: šava javno , odsecanjem  <glave> . To se radi petkom , u d
 1239256: vršavaju odrubljivanjem  <glave> . U zapadnom svetu su šo
  655559: nestati kao šešir bez  <glave> " a " Bulatović ostati n
  256938: edah bio potrebniji zbog <glave> , a ne zbog fizičkog umo
  350242: ir je podlegao povredama <glave> , a njegova smrt je ponov
 1066223: cu . Savetuju pokrivanje <glave> , ako već neko mora da s
  550468: avlačio je majicu preko  <glave> dok se njegova supruga Ke
  761480: , Ogorele čuke , Bukove  <glave> i Jastrepca i obuhvata vl
  838768: nici . Ljudi su izgubili <glave> i još ih nisu našli " .
  964373: unala angažuje lovce na  <glave> , i kriminalaca u Republi
  594346: nika te crkve pognulo je <glave> i sklopilo ruke moleći s
  344362: bradi i drugim delovima <glave> i tela Milomira Miloševi
  953408: z vode su im virile samo <glave> i torbe . Jedan matori ž
  692005: gumenog metka u predelu <glave> i zadržan je u bolnici n
  134812: mrena i kečiga budu bez  <glave> " - ispričala je Nana .
  247109: joglavih momaka obrijane <glave> , ističe danas " Berline
  600928: vao , no sam ja iz svoje <glave> juriš odlučio " . Navod
  77884: vao , no sam ja iz svoje <glave> juriš odlučio , a Bog i
 1344572: vao da se pokrijem preko <glave> kako bih zaspao , ali i u
  610176: enje , da ohlade usijane <glave> koje ne misle dobro naše
  72633: mit prošao " bez srpske  <glave> koju je trebalo da skinu
 1239969: : posle javnog odsecanja <glave> , kriminalci će , po nji
  724085: učuje rakete i bombe na  <glave> mirnih građana svake suv
  709280: . 200 maraka ) . Pregled <glave> na magnetnoj rezonanci (
   7268: a dođe do otuđivanja '  <glave> od trupa ' , kako se to s
 1351282: eja o službi ulila se u  <glave> odgovornih zajedno sa pri
 1239224: odine dželati odsekli 92 <glave> osuđenicima na najtežu
 1085284: pšte nervoze i , hladne  <glave> , pametno i racionalno ,
  413298: iz neugledne , mladićke  <glave> pesnika . Naše posleratn
  727967: bile ugrađene u bojeve  <glave> raketa . Bio je to samo d
  796637: gli da imaju posla preko <glave> samo u otklanjanju štete
 1033070: zbije redove i da hladne <glave> stvori uslove da već u c
  591421: ih akata momaka obrijane <glave> , već u činjenici da su
  728390: a svoje nuklearne bojeve <glave> vrati Rusiji . Programom
 1343167: sa ( najtvrdoglavijima i <glave> zajedno sa ovom kapom ) i
  685072: nada zakucao loptu iznad <glave> zaprepašćenog Frančesk
  868874: je jedan momak obrijane <glave> zato što je na kaišu pa
  984718: m lekarima dići kosa na  <glavi> . Dugo je Goran Lovre sva
 1346206: da je on drugome radio o <glavi> . I to ne bilo kome , neg
  499002: e kišnih kapi " u mojoj  <glavi> . Kako tada , tako , da B
  498271: i po decenija sa iglom u <glavi> Novovarošanin Vojislav L
  498281: ć već 56 godina nosi u  <glavi> , bez ikakvih posledica ,
  996951: en je bejzbol palicom po <glavi> da se ne bi otimao . Po i
 1462212: nanevši joj povrede po  <glavi> i rukama . Na sreću , u
  296963: sutne osuo ono što je u  <glavi> imao . A imao je mnogo to
  663229: Kupam se na Ričardovoj  <glavi> ispred hotela " Avala " i
  498322: , već 56 godina nosi u  <glavi> , između dve moždane he
  73317: ama , posebno imajući u  <glavi> jedan cilj - Miloševiće
  498768: " , " glas " , u svojoj <glavi> - kao da u ritmičkim raz
  498872: u utvrdili da se u mojoj <glavi> nalazi neki metalni predm
  215339: to je Đuru " štapom po  <glavi> nekoliko puta udario , da
 1351416: etio . Ako se u njegovoj <glavi> nije rodila misao o nezav
  85759: u , u drugoj krpu , a na <glavi> papilotne , On uporno oko
  344957: a i drškom pištolja po  <glavi> pokušali da iznude prizn
  965271: udara bejzbol palicom po <glavi> , posle čega ga Maksimov
 1462100: arivši je više puta po  <glavi> , posle čega je ona izda
  600971: ljona , iako je u svojoj <glavi> računao da će biti vojv
 1120676: ekstvo bezbol palicom po <glavi> udara Maksimović , koji
  302222: da neko kome je vruće u  <glavi> , vruće kod kuće i vruc
  193190: endi " . U " Fokusu " je <glavn> ulaz delimično ispod niv
  888852: za provinciju u kojoj je <glavna> baza podmornice " Kursk "
  749587: Prema Kušneru , njegova  <glavna> briga bilo je zdravlje lj
 1076434: hrama sastoji se iz dva <glavna> dela : bele , mermerom ob
 1350347: nu vlade dolar je postao <glavna> domaća valuta , zamenivs
  152445: Oni i jesu , u stvari , <glavna> glavobolja astronoma . Ko
 1031949: u hotelu " M " dok će "  <glavna> grupa " kovati svoj plan
  758565: ormatičkom društvu " -  <glavna> je tema oko koje će se v
 1303803: oko izbornih skupova dva <glavna> kandidata za predsednika
 1347177: ahove odavno poznata kao <glavna> letnja odmarališta Bukur
 1035678: ju šahovskih problema ,  <glavna> manifestacija ovogodišnj
  949866: . - Na pijačnim tezgama  <glavna> mera - ulični kurs marke
  295497: e signale , pošto mu se  <glavna> meta nalazila u belim pre
  368856: i kadrovi slučajno bili  <glavna> meta tog sistema ili je t
  876592: a iz Belfasta prevladala <glavna> nada - dakle , da možemo
  232359: ju sa 20 do 30 odsto , a <glavna> nalazišta su kod Katalen
 1051231: što duže ! To je druga  <glavna> nit koja potvrđuje da je
  578763: treću nedelju rada , a  <glavna> novina je da su u njoj na
  521816: elgijski mediji , postao <glavna> " odskočna daska " za pr
  693034: g sistema ostaje i dalje <glavna> platforma na osnovu koje
  93684: ske programe " . Njegova <glavna> poglavlja su , kao što s
  439152: očigledno je da će se  <glavna> politička borba voditi i
  770582: same Bugarske , čija je  <glavna> prednost prosta činjenic
  768344: dvija se veoma sporo , a <glavna> prepreka procesu povratka
 1204969: čini mi se da je vaša  <glavna> prepreka upravo sila koju
  761519: lasina je , razumljivo , <glavna> reka ovoga sliva . Nastaj
  721209: cija ukazuje da trenutno <glavna> ruta vodi preko Italije ,
  807757: esetak kola i to je bila <glavna> saborska zabava . U kolu
  541297: no da se do jeseni urade <glavna> saobraćajnica i grubi ze
  642638: su se desile od kada je <glavna> separatistička grupa Hiz
  552070: ini San Franciska . Moja <glavna> struka je bila ruska knji
  455170: a je tačno da je haška  <glavna> tužiteljica Karla del Po
  94147: m prijemu u NATO . To je <glavna> ucena . Ovoga puta Orban
  869583: pi u demokratski svet na <glavna> vrata " . Pored velikih l
  244535: e " činjenicom da je za  <glavna> zla koja su proteklih god
  367397: om turniru u Dortmundu , <glavna> želja organizatora bila
  966991: lastodršci neće dirati  <glavne> HDZ - ove kriminalce . Za
  549459: a i usaglasili procene , <glavne> američke obaveštajne sl
  538191: loga . Prvi je što osim  <glavne> apoteke ostale ne rade no
  50990: vanaest novih imena . Za <glavne> arbitre : Đorđe Gajdobr
 1352067: ilnim telefonima nego za <glavne> filmske role . - Tačno 4
 1352174: ilnim telefonima nego za <glavne> filmske role . Tako tvrde
  808403: stavi parterno uređenje  <glavne> gradske ulice i centralno
  615255: mudar stvor . Ima pored <glavne> , i nekoliko sporednih i
  918251: više najnovija reakcija  <glavne> istarske stranke IDS , ko
  969611: teritoriji će se voditi  <glavne> izborne bitke . On , zasa
  409153: su izuzetno oštra . Dve  <glavne> izraelske radio stanice b
 1075356: ci i tezge predstavljali <glavne> izvore zagađivanja bukur
  493418: to i korupcija , koji su <glavne> karakteristike opština i
  257170: a , a u odnosu na ostale <glavne> konkurente radimo u mnogo
  666808: Vlada mora hitno otkriti <glavne> kriminalce u državi i pr
 1443642: slikari kažu da su , uz  <glavne> krivice za pogrom Srba ,
 1338341: m kukuruz i pšenicu kao  <glavne> kulture , ali i jaru grah
  405231: dsednik Rumunije i lider <glavne> levičarske opozicione St
  739172: nuitet politike čije su  <glavne> odrednice : - - očuvanje
  340573: etom . Na samom početku  <glavne> sezone Zlatibor je dobio
 1052797: ke lige Kosova ( DLK ) , <glavne> stranke kosmetskih Albana
  866460: kom razdoblju kad su sve <glavne> televizijske stanice usme
  203151: svakodnevno - zavisno od <glavne> teme na konvenciji - save
 1323431: nske ambasade u Moskvi , <glavne> teme su bile obnova i eko
  808742: . Ipak , polovina niške  <glavne> ulice , Ulice pobede , i
  499143: Belu Crkvu , na sredini <glavne> ulice , na uglu , kako ov
  358952: e iz Podgorice , u kojem <glavne> uloge tumače Dragan Niko
  153573: . U filmu " Mehanizam " <glavne> uloge tumače Nikola Kojo
  99486: sledicama rata . U njemu <glavne> uloge tumače Radko Polic
 1464552: optužio je dioksine kao  <glavne> uzročnike vatrenih stihi
  918023: oj predsednik HSLS - a i <glavni> Račanov koalicioni partn
  695115: aveo da , " kao doktor i <glavni> administrator Kosova , bi
 1065102: slameni šeširi bili su  <glavni> adut Beograđana u borbi
 1097439: Flaunders podseća da je  <glavni> američki proizvođač "
  467516: Kijevu vodiće Englezi ,  <glavni> arbitar je Ganahar . Ne z
 1071878: d Grimet , analitičar ,  <glavni> autor izveštaja upravo p
  397322: ujemo katoličanstvo kao  <glavni> branič hrvatstva . Na pr
  61517: i Metohija , pretvorio u <glavni> burdelj gde se prodaju ž
 1478227: , kaže Murilo Amaral ,  <glavni> carinski inspektor u luci
  37046: , koja " mora da ostane <glavni> centar regulisanja međun
 1040925: najveći uticaj imaju :  <glavni> centri svetske moći ; vo
 1087454: lovi i pobede biće vaš  <glavni> cilj , a fer - plej neka
 1087694: lovi i pobede biće vaš  <glavni> cilj , a fer - plej neka
 1404087: ki šerbet 2000 " i njen  <glavni> cilj je , kako se navodi
 1295915: ajednici ( zamislite ? ) <glavni> cilj - povratak izbeglica
 1440568: ć i istakao : " Sada su  <glavni> cilj terorističkih napad
  262982: m sveta belog šta su to  <glavni> ciljevi . Reći ću vam s
  317797: m sveta belog šta su to  <glavni> ciljevi . Reći ću vam s
  317762: xi na pitanje šta su to  <glavni> ciljevi naše politike Is
  262960: od vas pitaju šta su to  <glavni> ciljevi naše politike od
  317775: od vas pitaju šta su to  <glavni> ciljevi naše politike od
  230014: obile . Za 2000 . godinu <glavni> ciljevi su nam dalja sana
  567812: daja cigareta je i dalje <glavni> crnogorski izvor prihoda
  640778: likom rada polomio mi se <glavni> deo za odvajanje . Pokuš
  571272: se u saopštenju PSP , "  <glavni> dobavljači eksploziva "
 1288809: trubača Sutra po podne  <glavni> događaj - takmičenje 20
 1289459: . Sve je to priprema za <glavni> događaj , takmičenje 20
  596814: LONDONU Bosanci i Rumuni <glavni> džeparoši London , 11 .
  599662: LONDONU Bosanci i Rumuni <glavni> džeparoši London , 11 .
  795676: nistar Šljapić . To su  <glavni> ekološki problemi na Kos
  95534: novništva predstavljaju  <glavni> ekonomski cilj . Sjang je
  55697: z realnih izvora što je  <glavni> faktor cenovne stabilnost
  366708: lija sa 4 poena , dok je <glavni> favorit po rejtingu Aleks
 1468906: i Nihad Guso , donedavno <glavni> federalni inspektor rada
  714594: oda takozvane CPC , njen <glavni> finansijer raspopa Miraš
  872609: lm . Predstavili su se i <glavni> glumci komedije " Tajna p
 1339122: eoske bikarnice . Ako bi <glavni> govedar bio dobre volje ,
  147624: er je sasvim dovoljno da <glavni> govornici , s vremena na
  722180: sednik i njegova supruga <glavni> govornici u dvorani " Sne
  38216: oslovio učesnike , prvi  <glavni> govornik je supruga preds
  817915: a konvenciju na kojoj je <glavni> govornik potpredsednički
 1261809: retizovala ovih dana : u <glavni> grad Abudžu vojnim avioni
 1262002: retizovala ovih dana : u <glavni> grad Abudžu vojnim avioni
  668005: , Džordž Tenet dolazi u <glavni> grad Bugarske u ponedelja
  323467: oma iz Donje Saksonije ( <glavni> grad : Hanover ) , a poto
  929216: om sankcija zbog kojih u <glavni> grad Katalonije nisu mogl
 1238717: cu da je Bon doskora bio <glavni> grad Nemačke najviše po
  457594: . Zvanično , Urumči je  <glavni> grad Sinđanga , mada kin
  309091: eno - belih " pred put u <glavni> grad Ukrajine Fudbaleri C
 1074984: istoći u kojoj se guši  <glavni> grad , čopoorima pasa lu
  691125: rocenjiva šteta za naš  <glavni> grad da " zub vremena " u
  383661: stanova odnositi samo na <glavni> grad - kaže Dragiša Nik
  650007: like za Vojvodinu i njen <glavni> grad " , naglasio je Buda
 1364924: xampiona . Tako je Atina <glavni> grad , nama prijateljske
  418748: Italijana stigao u naš  <glavni> grad u takmičarskom rasp
  955852: dne zajednice Direktor i <glavni> i odgovorni urednik " Bor
  360258: u bio je Dragan Babić ,  <glavni> i odgovorni urednik Drugo
  454013: publikacije ) , čiji je  <glavni> i odgovorni urednik Dušk
  615871: rem Ješa Damnjanović ,  <glavni> i odgovorni urednik " Ilu
  307160: " , čiji je direktor i  <glavni> i odgovorni urednik Milic
  307459: Vase Pavkovića - kaže  <glavni> i odgovorni urednik Milic
  779160: r Mirković , direktor i  <glavni> i odgovorni urednik " Pro
  155753: etar Sarić , direktor i  <glavni> i odgovorni urednik . - R
 1216934: dine , dipl . sociolog , <glavni> i odgovorni urednik RTS -
  955344: ni ( Sfor ) , direktor i <glavni> i odgovorni urednik Radio
  682024: rosvjetina poslanica " ( <glavni> i odgovorni urednik Vitom
  875052: x Đuretić , direktor i  <glavni> i odgovorni urednik beogr
  392093: a Nekadašnji direktor i  <glavni> i odgovorni urednik jagod
  779735: ade Nikolić bio je prvi  <glavni> i odgovorni urednik knjiz
  124865: je brže - bolje odjurio  <glavni> i odgovorni urednik lista
  777634: r Mirković , direktor i  <glavni> i odgovorni urednik ove i
  143512: upurkovski . On je bio i <glavni> inicijator da Makedonija
  449472: kaže Branislav Besara ,  <glavni> inspektor , imaju i drugi
 1008758: kaže Branislav Besara ,  <glavni> inspektor , nisu imali po
  938082: Albancima , što je bio  <glavni> instrument NATO - ovih pr
  741203: preduzeće " Amiga " , a  <glavni> izvođač radova bila je
  91109: okuje rak , u reku Han - <glavni> izvor pijaće vode za oko
 1017869: emljama prete da postanu <glavni> izvor političke nestabil
 1351860: Keler - prete da postanu <glavni> izvor političke nestabil
  919068: reko žice " predstavlja  <glavni> izvor prihoda za mnoge Bu
  637947: unski sportski novinar , <glavni> je urednik Politikinog "
 1416630: " o vodoliji u kojoj je <glavni> junak Rus Inokentije Harl
  304013: enosti iz Praga Prag kao <glavni> junak epistolarne proze B
  304886: e , i pouke . Prag jeste <glavni> junak knjige ; ali , juna
  683697: Okama je trebalo da bude <glavni> junak romana , ali se zav
  90381: i za muslimane , bio je <glavni> kamen spoticanja u blisko
  455258: čijem je čelu ( HSLS )  <glavni> koalicioni partner Račan
 1031610: " , kako je konstatovao <glavni> komentator ukrajinske tel
  118001: e sa svojim kandidatom , <glavni> konkurenti biće kandidat
  225468: Đura Lazić , koji je i  <glavni> koordinator Odbora za pov
  98663: država sveta nema svoj  <glavni> kosmodrom izvan nacionaln
  307288: itaocima . Mijović je i  <glavni> " krivac " kako sam veli
  373433: atskog centra u Milanu , <glavni> krivac za očiglednu prom
  941503: ije , istakao je Igić ,  <glavni> krivci i za ovaj zlikovac
 1406076: ofesor Lajam Donaldson , <glavni> lekar Ujedinjenog Kraljev
  594026: cije . SAD i Britanija , <glavni> lideri pokušaja da se ov
  770156: onog trilera , u kome je <glavni> lik , " špijun broj jeda
 1344983: ginalni sponzor zakona i <glavni> lobist tokom desetogodiš
  797351: je slučajan , jer je on  <glavni> majstor na popravci i ren
 1339378: ali i jednom rečju bili  <glavni> međ ' decom . . . Kad su
  549954: n , kandidatova sestra i <glavni> menadžer njegove kampanje
  847696: taroj Moldovi , čiji je  <glavni> moderator ugledni srpski
 1281741: e Dragan Stojiljković ,  <glavni> nadzorni organ . Četiri
  298076: iz kaspijske zone gradi <glavni> naftovod za izlazak u sve
  959109: udnika kalaja a čiji je  <glavni> nedostatak bio - velika p
  705804: a iz Direkcije , koja je <glavni> nosilac posla oko izgradn
  325948: . Dušan Brkić je bio i  <glavni> organizator srpske " Pros
  39855: ma se brodovima , dok se <glavni> organizatori nalaze izvan
  844682: a njihovim vođama , ali  <glavni> oslonac albanskim teroris
 1445882: iz Makedonije , koji su <glavni> oslonac terorista u održ
   3090: svetlu se ukazuje da su <glavni> partneri Blerove vlade u
  691871: rali iz okolnih ulica na <glavni> plato . U jednom trenutku
 1067351: acija je pod kontrolom , <glavni> požar je ugašen , mada
 1076154: dignuto je ali ne i onaj <glavni> , predviđen da stoji na
  257002: ističe da su oni naši  <glavni> pretendenti na olimpijsko
  615968: ci ovog sela , koji su i <glavni> priređivači smotre , a
  161650: ovorilo . Gde je zapravo <glavni> problem ? - Neka se piše
 1203609: ira " , ali , po njemu , <glavni> problemi na Kosovu i poti
  22436: ustriji glicerin zapravo <glavni> proizvod , iz jednostavno
  232341: ntonitske gline . " Naš  <glavni> proizvod su vulkanski tuf
  57580: iteljima Idejni tvorac i <glavni> projektant BTO sistema za
  56808: n Vujić idejni tvorac i  <glavni> projektant sistema i dire
  481470: nzor takozvane " OVK " i <glavni> promotor interesa NATO u
 1040494: obalnom planu , a njihov <glavni> protagonista jesu SAD i n
 1083512: vinare predstavili su se <glavni> protagonisti : govorila j
  823887: ti su nakratko blokirali <glavni> put koji vodi u gradić u
  546191: xi da će se " osmatrati  <glavni> putevi na Kosovu iz helik
  88441: išljenja Unija je , kao  <glavni> razlog , navela da su Ram
  888515: . Britanski spasioci kao <glavni> razlog neuspeha ruskih ko
  158403: h " u trećoj četvrtini  <glavni> razlog poraza . - Danas p
  30214: ernešnelu " . To je bio  <glavni> razlog smene Upravnog odb
  373172: vreme za ovo doba godine <glavni> razlog što mnogi Italija
  373345: me za ovo doba godine je <glavni> razlog što mnogi Italija
 1075431: su kiosci i butici bili <glavni> " raznosači " švercovan
  35464: h mera koje je ponudio " <glavni> reformator " , potpredsed
  20065: arijus dr Zoran Marić ,  <glavni> republički sanitarni ins
  953376: renju trske - govorio je <glavni> ribolovac . Trska je laga
  924078: berza trebalo bi da bude <glavni> rival ranije najavljenoj
  62247: jom i Grčkom postala je  <glavni> sabirni centar za sve vrs
 1116270: arijus dr Zoran Marić ,  <glavni> sanitarni inspektor i jed
  106536: ru od Jugoslavije . Tako <glavni> sekretar Hrvatskog olimpi
 1071892: jedinjene Države ostale  <glavni> snabdevač , Rusija je sn
 1072035: imet . " Rusi su njihovi <glavni> snabdevači . Dogod ove d
 1349618: e i restorani gde se kao <glavni> specijalitet služe jela
  349825: mnogih eksperata , danas <glavni> stimulans za raketno - nu
 1249353: eg igrača , oborio ga i  <glavni> sudija meča Bosak iz Tur
 1022696: Pariski klub " , jer će  <glavni> štab svetskih sila za ko
  781490: e na jedini trening , na <glavni> teren stadiona " Vindzor
 1177372: ušava da zainteresuje "  <glavni> tok " birača koji je - v
  472189: an smo pravili zajedno , <glavni> trener , moj saradnik Mil
  471395: SP , dok je Blagojević  <glavni> trener za juniorsko prven
  553835: nulim junacima , hotel , <glavni> trg i okolne ulice - sve
  143853: zemlje obaveštena da su  <glavni> tužilac Bugarske , neki
  143971: listi prisluškivanih je  <glavni> tužilac Nikola Filčev ,
  454953: žen Budiša tvrdi da je  <glavni> tužilac Tribunala Karla
  718639: ome je iz državnog vrha  <glavni> tužilac haškog suda Kar
  718705: ome je iz državnog vrha  <glavni> tužilac haškog suda Kar
  814906: tinita informacija da je <glavni> tužilac suda u Hagu Karl
  383467: damdesetak prijava , ali <glavni> " udar " na šaltere oče
 1138255: abog zdravstvenog stanja <glavni> ukrajinski trener izostaj
  455328: ovatno zato " Globusov " <glavni> urednik Davor Butković i
  221473: avajući knjigu čiji je  <glavni> urednik Gordan Dragović
  732126: , simbolično se izrazio  <glavni> urednik " Nolita " , pono
 1084245: - ove . Dobrica Erić ,  <glavni> urednik " Nolita " , zbir
  955943: m jedno vreme direktor i <glavni> urednik Radio Jugoslavije
  544760: tvrdi Josip Antić , ali  <glavni> urednik " Vjesnika " Igor
  32651: rder u tome je donedavni <glavni> urednik " Vjesnika " Nena
  814106: upozorio takođe bivši  <glavni> urednik " Vjesnika " Nena
  307174: zu izdanja . Munjevito , <glavni> urednik , koji na prvi po
  271386: , osnivač , direktor i  <glavni> urednik lista " Glas Pari
  544875: pre nekoliko meseci kao <glavni> urednik preuzeo " Vjesnik
  475433: su bogatstvo , koje nije <glavni> uslov za sreću čoveka ,
 1147820: xefova UNMIK - a i Kfora <glavni> uzroci nasilja Najnoviji
  711392: ine i nestalnost radnika <glavni> uzroci neprijavljivanja z
 1464662: ioksine već tvrde da su  <glavni> uzroci visoke temperature
 1145994: vanje " požegače " , a  <glavni> uzrok je njena opasna i t
  773620: američkim rafinerijama  <glavni> uzrok poskupljenja . - St
  192613: stava najčešće ostaje   <glavni> uzrok za neotklanjanje na
  971546: , javlja Sinhua . Njihov <glavni> zadatak biće uništenje
  673215: irokratije u Briselu ima <glavni> zadatak da konačno otklo
 1064502: sipane peskom . Zato će  <glavni> zadatak svih zaljubljenik
  991388: itarnoj intervenciji " i <glavni> zagovornik kopnene interv
  226326: ovek " došao na vlast ,  <glavni> zagrebački Trg žrtava f
  266185: ra . Po njenim rečima ,  <glavnica> je u celini isplaćena ,
   384: ova dugovanja i 50 odsto <glavnice> . Predsednik Marjanović
  266172: a uplatiocima , u okviru <glavnice> i kamate , vraćeno 106 m
 1412502: Beri Mekefri , jedan od <glavnih> američkih generala tokom
  261881: vić " bio učesnik svih  <glavnih> bitaka koje je vodila Gla
  645907: onstrira jedan od svojih <glavnih> ciljeva - albanizaciju Ko
  625093: a je izložen i jedan od  <glavnih> dobitnika u hladnom ratu
  319930: ru , biće samo jedan od  <glavnih> faktora koji će uticati
 1128104: poziciju između dvojice  <glavnih> favorita dobija na uzbudl
  416341: i nezvaničnim susretima  <glavnih> fudbalskih ljudi bilo je
 1143975: o juniorka , jedna je od <glavnih> igračica u svom timu . N
 1477580: treba da stigne iz osam <glavnih> izvora , uključujući do
 1183149: a tri rata preko sudbina <glavnih> junaka upletu u jednu ras
  205850: u Frankfurtu bez promene <glavnih> kamata - ključna stopa E
 1119425: e njen život zavisio od  <glavnih> krvnih sudova u predelu v
  717137: rčani očekuju rešenje   <glavnih> muka u privredi , obnovi
  153675: le godine dobio jednu od <glavnih> nagrada za svoj dokumenta
 1051405: ova zabrinutost Jedan od <glavnih> neimara agresije NATO - a
 1051519: PA . Šarping , jedan od  <glavnih> neimara prošlogodišnje
  93338: vetske politike jedan od <glavnih> oslonaca regionalne i glo
  517011: - lista Fife je jedan od <glavnih> parametara pri svakom žr
  964076: potvrdio da je jedno od <glavnih> pitanja u ragovorima bilo
  92923: ju kao " jednu od njenih <glavnih> političkih i ekonomskih
 1470274: iako je to bilo jedno od <glavnih> predizbornih obećanja st
  966621: šću , bilo je jedno od  <glavnih> predizbornih obećanja uj
 1175397: stova , što je jedan od  <glavnih> preduslova da započne nj
 1402076: a regija na osnovu nekih <glavnih> prirodnih preduslova , al
 1292817: atrajući da je jedan od  <glavnih> razloga prisustva sekti u
  968448: prošle nedelje jedan od  <glavnih> sudija podneo ostavku . {
  521842: la , tvrdi se , jednu od <glavnih> uloga imaju pripadnici ta
  815448: odine dobila je jednu od <glavnih> uloga u filmu Lordana Zaf
  566330: ne Evrope , dok jednu od <glavnih> uloga u tom lancu imaju p
  509389: minalom . To je jedan od <glavnih> uzroka što jednu trećin
  892238: i Jugoslavije , jedan od <glavnih> zadataka takozvane mirovn
  603805: godine . Ovo je jedan od <glavnih> zaključaka zasedanja Sav
  62412: ne robe stiže na Kosovo  <glavnim> autoputem , prolazeći kr
  398453: cenariju razbije SRJ . U <glavnim> crtama taj slovenački sc
 1431603: a Ču Čen , biće među   <glavnim> favoritkinjama za uspeh i
 1278766: Obuka , put i boravak u <glavnim> gradovima Bugarske i Rumu
  708655: dr Božinom Radevićem ,  <glavnim> hirurgom Instituta za kar
  441989: ine " iz Novog Sada , sa <glavnim> i odgovornim projektantom
 1039325: generalnim direktorom i <glavnim> i odgovornim urednikom "
 1018805: avanjem , rukovodeći se  <glavnim> motivom " novca , dominac
  950034: eno " usklađivanje " sa  <glavnim> parametrom kao što je -
  150004: ke vlade za razgovore sa <glavnim> pobunjeničkim grupama u
  650058: beogradskog CIP - a , s <glavnim> projektantom prof . dr Go
  227745: strateškom lokacijom na  <glavnim> putevima ka Zapadnoj Evro
  158834: prezentacija pobedom nad <glavnim> rivalom osvojila prvo mes
  184468: vićem , i pomoćnikom i  <glavnim> sanitarnim inspektorom ,
 1341108: a Natkom Kovačevićem i  <glavnim> sekretarom Milivojem Zagr
  262333: lu saniteta u armijama , <glavnim> štabovima i korpusima ,
  416308: su na planu rukovođenja  <glavnim> takmičenjem . Ali , na k
  37534: ranata koja je prolazila <glavnim> ulicama Filadelfije nalaz
  731634: xa " Nolit " na čelu sa  <glavnim> urednikom , pesnikom Dobr
  814034: xto je sada praktično i  <glavnina> parlamentarne opozicije n
  607464: jevremeno verovao da će  <glavnina> stranih ulaganja otići u
  814015: ve postaje vidljivije da <glavnina> takvih " ekskluzivnih inf
  946962: obraženje " iz Beograda  <glavninu> svoje aktivnosti usmerilo
  790076: e i strepnju . " Sada je <glavno> da se spasu članovi posa
  78788: raditelj , ali " njegovo <glavno> delo beše neprestana mil
  970148: a Gorova leđa : njegovo  <glavno> izborno " oružje " je ek
  999580: ftovima jer su liftovi " <glavno> mesto za finansijske malv
 1337288: NOG SABORA U GUČI Danas  <glavno> nadmetanje trubača Zavrs
 1256337: s pretvara u 3 - 2 - 1 i <glavno> oružje im je polukontra
  146629: kazano da je za Kampbela <glavno> pitanje bilo kako će Put
 1452211: " da li je tačno da je  <glavno> pitanje na tim putešestv
  294014: oljšanje I najzad , ono  <glavno> što je obezbedilo Putinu
  363035: je to , izuzev fudbala , <glavno> takmičenje za sve one ko
 1062364: po izboru da mu to bude <glavno> životno zanimanje , žal
  393774: očekuje da će popravka  <glavnog> cevovoda u Gorobilju biti
 1444626: ekte u ostvarivanju svog <glavnog> cilja - uništenje svega
  189351: ca . Po rečima zamenika  <glavnog> direktora Jugobanke AD Di
  160501: Italiju a onda iz našeg  <glavnog> grada 2 . septembra u Aus
 1243650: ardovanju jugoslovenskog <glavnog> grada Bari , 24 . avgusta
  52131: tor bombardovanja našeg  <glavnog> grada . Inicijator je bio
 1243912: ardovanju jugoslovenskog <glavnog> grada . Izložbu je sveč
 1426353: , lepe utiske iz našeg  <glavnog> grada . - Kaže naš naro
 1262844: oistočno od Najrobija ,  <glavnog> grada Kenije , saopštila
  807065: radnje Ade i 11 . kvarta <glavnog> grada Mađarske . Upoznav
 1093024: nica ispuštaju u vazduh  <glavnog> grada " . Ovim želimo da
  127810: vlja , kao i u apotekama <glavnog> grada . Suština ovog nov
 1098108: šen za potrebe grejanja  <glavnog> grada . Usvojenim program
  463380: d 1974 . godine pobratim <glavnog> grada Vojvodine . " Hante
 1098132: isanju komunanih sistema <glavnog> grada , do kojih je došl
  513772: epih bioskopskih dvorana <glavnog> grada , dobila nove uređ
  513633: ših bioskopskih dvorana  <glavnog> grada dobila nove uređaj
 1065183: m saobraćajem . Ulicama  <glavnog> grada i dalje špartaju n
  128357: ni u državnim apotekama  <glavnog> grada , kao i u nekim pri
 1169617: . Alarmirana je policija <glavnog> grada koja je pohitala u
  581481: U najvećem snabdevaču  <glavnog> grada melkom i mlečnim p
  202229: posrednoj blizini centra <glavnog> grada pokrajine Severna R
  116114: istorijske znamenitosti <glavnog> grada , posetili spomenik
 1307690: i intelektualnog miljea <glavnog> grada , sa kojima je Mić
  128133: zdravstvenim ustanovama <glavnog> grada sem naravno ako se
 1342977: sta tri miliona građana  <glavnog> grada " voljom naroda " o
  299475: ynu pijacu , nedaleko od <glavnog> gradskog trga Sukbatr . O
  917938: smislu spominjan između  <glavnog> haškog tužioca Karle de
  272086: om sveta . Prema rečima  <glavnog> i odgovornog urednika " D
 1214576: ar , v . d . direktora i <glavnog> i odgovornog urednika dne
  392960: Milanovića , vlasnika i  <glavnog> i odgovornog urednika jag
 1117484: jša Ćurčić , zamenik   <glavnog> i odgovornog urednika nas
  843854: postavio za direktora i <glavnog> i odgovornog urednika srp
  706955: r preduzeća , pomenutog  <glavnog> izvođača radova . Vidno
  683717: Viljema iz Baskervila , <glavnog> junaka Ekove priče . U t
 1183014: sudbinu dveju ljubavi i <glavnog> junaka - hirurga . Ona to
  289811: vala Beriza Belkića kao  <glavnog> kandidata , odnosno nosio
  558437: u kvalifikacija pobedili <glavnog> konkurenta Španiju sa 4
  158905: a u Ohridu pobedili svog <glavnog> konkurenta ekipu Izraela
  656814: ma zapadne tehnologije , <glavnog> krivca za promene klime ,
  641804: yio Aslana Mashadova kao <glavnog> krivca za rat . - Još je
  845060: azujući na Kušnera kao  <glavnog> krivca za stalno pogorša
  183726: juče je obavljao posao  <glavnog> magacionera : kontrolisao
  73873: služba za informisanje  <glavnog> odbora SPS . { [ [ [ http
  839700: reaktora nalazi se blizu <glavnog> polja delovanja ove flote
  241422: an tačan datum početka  <glavnog> pretresa . Na optuženič
  807861: trkuju . . . Sada , duž  <glavnog> puta prodaje se razna rob
  35346: orma kao zbrka Predlog " <glavnog> reformatora " , potpredse
  237250: ykog ministra zdravlja i <glavnog> sanitarnog inspektora , k
  963196: gibija Gorana Žugića ,  <glavnog> savetnika Mila Đukanovic
  367341: uo je šahovske ambicije  <glavnog> sponzora Ruperta Mardoka
  920002: o pre osam godina . Svog <glavnog> suparnika Buša nije pome
  60835: kuću Zorana Stolića ,  <glavnog> svedoka optužbe protiv A
  906499: dno time dobili i zvanje <glavnog> šefa struke za pojedine
  815087: stragu protiv načelnika  <glavnog> štaba , što je učinio
 1087623: anja turnira , u blizini <glavnog> terena u sportskom centru
  467646: đaja Ratka Dostanića i  <glavnog> trenera Slavoljuba Muslin
  144154: ge da " drži u rukama "  <glavnog> tužioca zemlje i neke po
  791389: xavanja mitinga , ispred <glavnog> ulaza u pogon Metalurgije
  544661: Josip Antić , pomoćnik  <glavnog> urednika Dražen Ćurić
  544610: sta Nezadovoljni odlukom <glavnog> urednika Igora Mandića d
  544655: odlučili su se zamenik  <glavnog> urednika Josip Antić , p
  813858: agom Informacija bivšeg  <glavnog> urednika " Vjesnika " Nen
 1095867: ljenje Ričarda Šarpa ,  <glavnog> urednika vojnopomorskog m
  482110: a i velike nesuglasice u <glavnoj> komandi NATO sa evropskim
  153617: ozvan je da učestvuje u  <glavnoj> konkurenciji 26 . međuna
 1321462: 0 . juna na prolaznike u <glavnoj> prištinskoj ulici i tada
  669990: ostupku . Republikanskoj <glavnoj> propagandnoj paroli " Pob
  623370: ove pretnje terorista Na <glavnoj> pruzi kod Londonderija ,
  25555: mladih . Na pijaci i na <glavnoj> ulici susrećemo mnogo sv
  392145: agodina , koja je inače  <glavnoj> ulici u Jagodini dala ime
  303715: ama s razjarenim bikom u <glavnoj> ulozi obnarodovana je tad
  623445: s je saopštila da je na  <glavnoj> železničkoj pruzi kod L
  787608: po život . - Po rečima   <glavnokomandujućeg> ruske mornarice admirala
  742117: xutim , prema mišljenju  <glavnokomandujućeg> ruske ratne mornarice adm
  366056: asistirati Leri Braun ,  <glavnokomandujući> Filadelfije . " Nemamo pr
  694031: ara " , izjavio je danas  <glavnokomandujući> Vojno - pomorske flote Ru
  997159: general Erik Šinseki ,  <glavnokomandujući> američkog kontingenta Sf
  472938: šnjem slobodnom terminu  <glavnokomandujući> naše reprezentacije odrz
  787875: mora izrazio je danas i  <glavnokomandujući> ruskih pomorskih snaga ad
  838038: nomorske flote prispeo i  <glavnokomandujući> ruskih pomorskih snaga ad
  159857: put Željko Obradović ,   <glavnokomandujući> svetskih šampiona . - To
  985591: ede , među kojima i nad  <glavnom> favoritkinjom Majom Čibu
  424830: ginule su kasno sinoć u  <glavnom> gradu Baskije , Bilbau ,
  836612: i automobila u Bilbaou - <glavnom> gradu Baskije , poginulo
  161177: lazi u Minsk . Ona će u  <glavnom> gradu Belorusije na veome
  144042: šnjih poslova ( MUP ) u  <glavnom> gradu Bugarske . " Bubama
  770441: kako piše " Duma " , u  <glavnom> gradu Bugarske izdao uput
 1065966: osad najtoplijim danom u <glavnom> gradu Crne Gore Podgorica
  770947: dnoj poseti Makačkali ,  <glavnom> gradu Dagestana , rekao j
  939743: nizatori manifestacije u <glavnom> gradu Donje Saksonije prv
 1188942: prvenstva koje se igra u <glavnom> gradu Grčke . U odlučuj
 1365146: o biti Jugosloven ovde u <glavnom> gradu Grčke . Za veliki
 1028681: prvenstvu koje se igra u <glavnom> gradu Grčke savladali su
  827044: e biti održano u našem  <glavnom> gradu . M . O . { [ [ [ h
 1054020: Otvaranje kancelarije u <glavnom> gradu Mađarske predstavl
 1054291: otvaranje kancelarije u <glavnom> gradu Mađarske predstavl
  821073: atistika beleži da je u  <glavnom> gradu Nemačke 5839 stran
  894769: ih građana koji žive u  <glavnom> gradu Nemačke . Odgovorn
  725829: ce najsrećniji broj ) u  <glavnom> gradu Pjongjangu . Analit
 1270758: jeći skup održi baš u   <glavnom> gradu SRJ , tamo gde je P
  781034: , najlepšem stadionu u  <glavnom> gradu Severne Irske , na
  597414: ji bi ona vlasnik bila u <glavnom> gradu Slovenije . U pismi
  428993: ykog jedinstva u Lomeu , <glavnom> gradu Togoa . Naša deleg
  806690: koje se nalaze u našem  <glavnom> gradu . U Smederevu se sr
  309635: u sredu od 18 časova u  <glavnom> gradu Ukrajine . Očekuje
 1098765: oj metropoli nego našem  <glavnom> gradu . Višednevne klima
  250061: ru preneti i postaviti u <glavnom> gradu . Vladajuće politi
  681937: koji je živeo i radio u  <glavnom> gradu Vojvodine . ( Izdav
 1325248: Kine su tokom boravka u <glavnom> gradu Vojvodine posetili
 1402518: ncentrisati u takozvanom <glavnom> gradu , budućem regional
 1238931: tuje vozom za Berlin . U <glavnom> gradu ima prenoćište u
  756168: a u svim ekspoziturama u <glavnom> gradu iznosio oko tri sto
  372372: , upitao jednog kolegu u <glavnom> gradu južne srpske pokra
  246871: i Rusiji , planira da u <glavnom> gradu najmanje i najsirom
  383705: olića , na jedan stan u  <glavnom> gradu namenjen civilima "
 1285412: ako gotovo svakodnevno u <glavnom> gradu nikne po neka nova
 1257637: e to da učini . Redom u  <glavnom> gradu , od koga zavisi ka
  188125: enu je prosečna plata u  <glavnom> gradu porasla za 2 , 9 od
 1039407: alnom direktoru i ujedno <glavnom> i odgovornom uredniku Had
   5322: vković je , u intervjuu  <glavnom> i odgovornom uredniku tog
  629053: olucija nije usmerena ka <glavnom> izvoru neuhranjenosti - s
  748066: utra ponovo okupiti pred <glavnom> kapijom , dok druga i tre
  463329: " Circoli & Cortili " , <glavnom> mestu okupljanja mladih M
  239835: , inače , smeštena na  <glavnom> objektu hidroenergetskog
  241899: tuženi su saslušani na  <glavnom> pretresu i svi , kako saz
  812865: c je predložio da se na  <glavnom> pretresu sasluša čak 47
  405291: ta misli o svom budućem  <glavnom> protivniku , Stoložanu ,
 1087654: ik turnira . Potom je na <glavnom> terenu , posle predstavlj
 1084428: ras u 20 . 15 časova na  <glavnom> terenu stadiona Crvene zv
  589950: tke i suprotstavljali se <glavnom> uredniku . Verujem u to ,
  566496: većim delom kontroliše  <glavnu> arteriju kojom se zemlje
  468060: Dinama , Lobanovski je u <glavnu> državnu kameru kazao otv
  860469: Netmedija dodelila mu je <glavnu> godišnju nagradu za novi
 1095056: xnja štampa ne preza da  <glavnu> krivicu za sve svali na r
  992989: e i kod druge prošao uz  <glavnu> krvnu arteriju . Nema sum
  405056: lliberalni blok " . A za <glavnu> ličnost , magnet svoje p
  40778: Zanusija koji je osvojio <glavnu> nagradu na upravo održan
  316658: uđe sa njima zajedno u  <glavnu> odaju , gde su već sedel
  37122: bezbednosti , koji " ima <glavnu> odgovornost za održavanj
 1017964: ju i oružane sukobe , a  <glavnu> odgovornost za rešavanje
  787523: ici BiH treba da preuzmu <glavnu> odgovornost za sudbinu Bi
  376363: adove . Ovog leta kreira <glavnu> recepciju Versaćeovog ho
   8567: e postoji pošto u njemu  <glavnu> reč sada vode Šiptari ,
 1385232: haos i nasilje i da tamo <glavnu> reč vode albanski ekstre
 1338024: da je potpuno pusta . Za <glavnu> ulicu ovde kažu Veliki s
 1241412: da je izabran da tumači  <glavnu> ulogu , Danijel se odluč
  824158: lumica Anita Mančić za  <glavnu> ulogu Karoline dobila je
  962802: ma u kojima su one imale <glavnu> ulogu . Naučnici sve vis
 1241304: ji je izabran da tumači  <glavnu> ulogu u novom filmu Krisa
  571820: ji pokušavaju da igraju  <glavnu> ulogu u pružanju pomoći
  179770: iz Sarajeva i igrali su <glavnu> ulogu u ustaškom program
  152446: jesu , u stvari , glavna <glavobolja> astronoma . Kosmičko bom
  116385: , hajde , prestaće vam  <glavobolja> čim zaigrate " . Posledn
 1255019: u . Od početka priprema  <glavobolja> nam je bila situacija sa
  549290: je već izazvao ozbiljne  <glavobolje> Vašingtonu - ponajviše
  384975: e temperature ili protiv <glavobolje> dovoljno da odu do obliž
 1357444: e od očekivane jutarnje  <glavobolje> ili moguće kazne . Sve j
  905829: diteljima svakako zadaje <glavobolje> , uoči 1 . septembra , j
 1406713: olju , sličnu prolaznoj  <glavobolji> , jer nema razloga da tak
  116369: govarajući se nesnosnom  <glavoboljom> . Na to je usledilo novo
 1066183: , pad krvnog pritiska , <glavobolju> , povraćanje , a ljudi s
  969307: a predstavlja još veću  <glavobolju> , smatra Tomas Maklarti ,
  549571: ntalnih raketa sa jednom <glavom> . Ali , kao odgovor na st
  736256: da li je zadovoljan vrti <glavom> : " I jesam i nisam . Ima
 1460321: bog toga prokleti - vrte <glavom> Mojkovčani udivljeno zag
 1066602: eć ostali bez krova nad  <glavom> . Nasipi pod pritiskom Za
  755672: što pre dobili krov nad  <glavom> . Neimari su obećali da
  383339: obiti sopstveni krov nad <glavom> . Polovina zainteresovani
  475778: e dok su " bez krova nad <glavom> " . Pri rangiranju učesn
 1455112: no da dođu do krova nad  <glavom> . - Veliko interesovanje
 1373204: ično skočio i šutirao   <glavom> , a lopta je završila na
 1424348: ično skočio i šutirao   <glavom> , a lopta je završila na
  422056: su ostali bez krova nad <glavom> , a sklonili se pod peći
 1093174: i su došli do krova nad  <glavom> adaptiranjem tavanskih pr
  840955: ta sa nuklearnom bojevom <glavom> aktivirana na nekom od po
  687022: Igor Stojanović uputio  <glavom> " bombu " , na vrata golm
  390202: da naš budući krov nad  <glavom> bude što pre završen "
 1455359: ali koji bi do krova nad <glavom> da dođu na duže staze ,
 1131855: samo ljude bez krova nad <glavom> da im oduzima život ? Ni
  442455: su ostali bez krova nad <glavom> , funkcionisanju obrazova
  973638: ynog sveta bez krova nad <glavom> i mnogih drugih , uvereni
  631191: mlađa sestra stoji nad  <glavom> i ponavlja : " Spora si ,
  520155: ih ljudi , bez krova nad <glavom> , ima takve finansijske u
 1455891: nteresovanje za krov nad <glavom> iz vladinog programa potv
  686016: nsi odlično je šutirao  <glavom> izbliza sa desne strane a
  322841: tim , sumnjičavo " vrte  <glavom> " kada je u pitanju fotog
  855918: teresovani za " krov nad <glavom> " kako u samom gradu na V
  349670: jetska raketa sa bojevom <glavom> neće biti u stanju da do
 1387189: su dobili svoj krov nad <glavom> , nikad ne izgube nadu i
  686177: o Vladimir Ivić koji je  <glavom> odlično poslao loptu u n
 1251843: i sa pet metara efektno <glavom> plasirao loptu u mrežu r
  565894: splozija , a najčešće   <glavom> plate mališani čiju paz
 1371977: bilića bio je Đenić i   <glavom> poslao loptu iza leđa Fi
 1423121: bilića bio je Đenić i   <glavom> poslao loptu iza leđa Fi
 1373640: eno je skočio i trzajem  <glavom> poslao loptu u mrežu . T
 1424784: eno je skočio i trzajem  <glavom> poslao loptu u mrežu . T
 1249589: ative gostujućeg gola i  <glavom> poslao loptu u nebranjeni
 1455630: xi da dođu do krova nad  <glavom> , program je proširen i
  267511: iji ostali bez krova nad <glavom> " , rekao je Ostojić , p
 1374071: ristio Ivanović koji je  <glavom> sa pet - šest metara pre
 1425215: ristio Ivanović koji je  <glavom> sa pet - šest metara pre
  799356: rdovanja dobili krov nad <glavom> , sanacijom starih i otva
 1473096: tiv Džudi zabrinuto vrti <glavom> : u grad stižu grupe tet
  785494: , studenata i radnika s <glavom> u torbi . Kako u takvim u
 1326018: koje su dobile krov nad <glavom> , zahvaljujući UNHCR - u
 1239706: im trikovima . Pomoćnik  <glavoseče> nesrećnika ubada nožem
 1357776: o srce , ima li i zdravu <glavu> ? Tuga me hvata dok gleda
 1240109: čubu koja je izbrazdala  <glavu> Čerčilove statue u Vest
 1074723: ti , već bili popeli na  <glavu> . Dobili su , međutim ,
  679248: " David koji odrubljuje <glavu> Golijatu " - kupljene kao
  833699: direktno prolaznicima na <glavu> . Gradska vlast , kao i o
  764774: io devojku i pucao joj u <glavu> . - Istim metkom ranio se
 1407107: slučajevima , pravo na  <glavu> . . " . Kiša manjih stvo
   8079: azio Ibar i jedva spasao <glavu> . Kombi je ostao parkiran
  240370: eo - metak mu je okrznuo <glavu> . - Milomirova majka Mile
   7998: štine , jedva je spasao  <glavu> . Na kombiju kojim je pre
  620925: iju . Napiju se i izgube <glavu> . Na stadionu ili na ulic
 1258737: vodu iz balona na svoju <glavu> . Ono što on priča vrlo
 1257472: h kaplje prolaznicima na <glavu> . Postavlja se pitanje š
  240979: hici su mu samo okrznuli <glavu> . Pucnji i galama probudi
  199605: eo pušku i pucao sebi u  <glavu> Skoplje , 3 . avgusta ( T
  199710: eo pušku i pucao sebi u  <glavu> . Smrt je nastupila trenu
  833666: no pada Beograđanima na  <glavu> . To je voda ( nadajmo se
 1239725: mu jednim potezom odrubi <glavu> . Tu ponavljanja ne sme b
  550637: uće i radoznalo podigao  <glavu> . Video je da se ka njemu
  812153: PARA ispalio tri zrna u <glavu> Željka Ražnatovića , j
  77627: xi je jedan Cuca odsekao <glavu> , a Osman - paša je živ
 1357198: odsecaju ruke , ubicama <glavu> a šta odsecaju silovatel
  833806: se prolaznicima baca na <glavu> bilo šta . Đ . Vlajkovi
  694965: ao da je Kušner izgubio  <glavu> , da ga je uhvatila velik
  144343: juje ovih dana da " daje <glavu> da u njegovo doba nije bi
  138127: udaren bejzbol palicom u <glavu> i da je u Hag stigao u pi
 1239741: koji pregleda odrubljenu <glavu> i konstatuje da je pravda
 1009787: i bio je najpre ranjen u <glavu> i levu nogu , a potom i z
  244154: rovi " ubili su metkom u <glavu> i ostavili na livadi , gd
  812160: natovića , jedno zrno u  <glavu> i tri zrna u trup Milenka
  215354: lila , a štap o njegovu  <glavu> izlomio " . Ni to , po Jo
  370356: rode nikako nije išao u  <glavu> jednom stranom turisti ,
  93817: . Njima nikako ne ide u <glavu> kako to da kada mađarski
 1363281: , ili su sami podmetnuli <glavu> , kao Beson , Handke , De
  215647: im nije uspeo da podigne <glavu> makoliko goreo od želje
  344281: metak je prošao tik uz  <glavu> mladića , koji se onesve
  452541: e na sreću samo okrznuo  <glavu> mladića , koji se onesve
  407312: s đavolom tikve sadi o  <glavu> mu se lupaju . Savetnik j
  997215: đenoj za optužene : na  <glavu> mu stavljaju kapuljaču ,
  764863: iz neposredne blizine u <glavu> , o čemu svedoče tragov
 1239526: nate principe : glava za <glavu> , oko za oko , lopovima s
  654944: joj je " usred revije na <glavu> pao luster pun vrele vode
  716312: manu Veleža , koga je u  <glavu> pogodio predmet bačen sa
  549540: a nose samo jednu bojevu <glavu> postave višestruke bojev
  887532: d kojih svaki ima bojevu <glavu> punjenu sa 450 kilograma
  72731: a ubijemo , odsečemo mu  <glavu> , stavimo u kutiju i poš
  502563: a ubijemo , odsečemo mu  <glavu> , stavimo u kutiju i poš
 1077059: teroristi na svetu čiju  <glavu> su Amerikanci ucenili na
 1131612: darcima rečnog kamena u  <glavu> ubijeno devet lica . - Sv
 1031545: to da žurnalisti odrubi  <glavu> ukoliko je pogrešno proc
 1421077: x se Gavaloski držao za  <glavu> zbog promašaja kada je z
 1384136: n i njegovi doglavnici i <nadglavnici> sprovode u toj srpskoj po
   6658: definicija rata okrenuta  <naglavačke> . Danas , rat nije samo n
 1345402: gov svet nije " prevrnuo <naglavce> " 7 . decembra 1941 . god
 1343165: žavom , skidanju fesa (  <najtvrdoglavijima> i glave zajedno sa ovom k
  605667: ga još jednom razbiju i  <obezglave> . " To je još jedan odgo
  528141: ubijenih Srba su obično  <obezglavljena> i izmasakrirana . Posmatr
  528173: leševa dnevno . Neki su  <obezglavljeni> ili unakaženi . Neka od
  634622: e postistorije , na doba <ozbezglavljenog> čoveka bez Boga , i upor
  381995: dbio da prisustvuje novi <poglavar> Islamske zajednice za Bos
  90655: u je nedavno javno izneo <poglavar> Rimokatoličke crkve papa
  90713: u je nedavno javno izneo <poglavar> Rimokatoličke crkve papa
  847429: je sačekao sam domaćin  <poglavar> Ruske pravoslavne crkve .
  834246: u nezavisnost - rekao je <poglavar> Ruske pravoslavne crkve P
  910601: enela hrvatska štampa -  <poglavar> katolika u Hrvatskoj reka
  592746: ončani " . Ruski verski  <poglavar> ovo je izjavio tokom susr
 1230248: ma i sebe proglasio i za <poglavara> crkve Aktom o supremaciji
  618601: značaja susreta dvojice  <poglavara> dve hrišćanske crkve .
  381768: nuo , a dvojica duhovnih <poglavara> dve najveće hrišćanske
  381732: timizmu dvojice crkvenih <poglavara> , nagovešteno da su pred
  760351: Spasa prisustvovati svi <poglavari> pomesnih pravoslavnih crk
  885152: čanosti prisustvuju svi  <poglavari> pravoslavnih crkava sveta
  618508: posetom SRJ i susretom s <poglavarom> Srpske pravoslavne crkve
  618818: posetom SRJ i susretom s <poglavarom> Srpske pravoslavne crkve
 1304590: Ludog Konja " , čuvenog  <poglavice> koji je više puta pobedi
 1304193: , da bi uzele u zaštitu  <poglavicu> protiv koga su se meštan
  306506: ljka političkih listova  <poglavito> pripada pomoćniku Nar .
  683532: . Mene ono , međutim ,  <poglavito> zanima kao knjiga jednog
 1040374: J po svakom od navedenih <poglavlja> . ( 1 ) Vojni faktor je ,
 1416775: knjigu je podelio na tri <poglavlja> : Likovi varošice , Broz
 1027685: odac " podelio je na ova <poglavlja> : Plemenski rječnik Like
 1241531: re spavanja pročita dva  <poglavlja> . Sada smo na četvrtoj k
 1040355: ljučka , to su ujedno i  <poglavlja> VD SRJ . U skladu sa Vaš
  91244: ti razrađene su u šest  <poglavlja> - dostojanstvo , slobode
  91416: ti razrađene su u šest  <poglavlja> - dostojanstvo , slobode
 1041242: ije je jedno od posebnih <poglavlja> koje utvrđuje VD SRJ , i
  602833: . Vojna doktrina sadrži  <poglavlja> o dostignućima u razvoju
  602863: like Jugoslavije , zatim <poglavlja> o ratu i oružanoj borbi
  465829: odlično rasporedio u 14  <poglavlja> - od praistorijskih dana
  93685: grame " . Njegova glavna <poglavlja> su , kao što se zna , š
 1040841: i može . U sklopu ovog  <poglavlja> u VD SRJ , analizirani su
  842201: tiva . Ružna i nečasna  <poglavlja> u sopstvenoj istoriji isp
  732657: 87 . godine , nastalo je <poglavlje> " Bilo bi lepo ali je ruz
  732691: d drugih ljudi . Tu je i <poglavlje> " Grimase po vazduhu " ,
 1041735: e je posebno i centralno <poglavlje> VD SRJ . Stavovi VD o VJ
 1041406: ružana borba su posebno  <poglavlje> VD SRJ , koje sa poglavlj
 1388440: ističkom zlatu , nalazi  <poglavlje> naslovljeno : " Ustaško
  602870: ratu i oružanoj borbi i  <poglavlje> o Vojsci Jugoslavije . Pr
  826274: domaćih autora , kao i  <poglavlje> predstava , koje je Mijac
  213390: " homo sapiens " . Svako <poglavlje> romana nosi naziv jedne v
  560435: voljub Muslin je posebno <poglavlje> susreta u Kijevu . To št
  959252: 807 . godine otvara novo <poglavlje> u gradnji parobroda , vod
 1313818: jih su neki dobili svoje <poglavlje> u knjizi , i drugi prijat
  980938: rednost dela predstavlja <poglavlje> u kome su obrađeni hriš
  597599: ljudi u njemu . Posebno <poglavlje> u prikazima ove knjige tr
  782328: kmica će označiti novo  <poglavlje> u pripremama " plavih " z
  514511: su već dobili određeno  <poglavlje> u švajcarskim novinama ,
  557412: su već dobili određeno  <poglavlje> u švajcarskim novinama ,
 1041412: glavlje VD SRJ , koje sa <poglavljem> o Vojsci Jugoslavije čin
  732598: o mudrosti svog sina . U <poglavlju> " Bez slobode ne mogu da
  777273: a , Zemlja , Vatra " . U <poglavlju> " Vatra " biće zastuplje
  91464: , koja su našla mesto u  <poglavlju> o solidarnosti . Definiti
 1388365: la je svojevremeno da je <poglavnik> ustaške NDH Ante Pavelic
 1296524: tskog rata . Glavni stan <poglavnika> NDH Ante Pavelića je u p
  118184: i se izvinjava ustaškom  <poglavniku> Stjepanu Mesiću , koji j
  953869: sti Batuš se s ćuprije  <strmoglavio> u žutu vodu . Za tili č
  247106: m uliva strah nego horde  <šupljoglavih> momaka obrijane glave , i
  288979: plaža ne bi bili toliko  <tvrdoglavi> . Uprkos stalnim upozoren
  974774: ako drljavi , zatucani , <tvrdoglavi> , toliko zaostali da ne s
  864598: Uzani prostor u koji je <uglavljena> teritorija BiH kod Neuma
 1419987: do 37 . minuta iznosila <uglavnom> 40 poena - 70 : 30 , 80 :
  574266: ko 30 hiljada građana ,  <uglavnom> Srba i Crnogoraca , rekao
  936936: lbanskog stanovništva ,  <uglavnom> Srba , napustilo je zbog
  988030: xa da je 1 . 036 ljudi , <uglavnom> Srba , ubijeno pred očim
  988390: xa da je 1 . 036 ljudi , <uglavnom> Srba , ubijeno pred očim
 1203102: toj drugoj strani žive  <uglavnom> Srbi , mada je u stvari t
  286042: ualnosti , a sada dolaze <uglavnom> alkoholičari , depresivc
 1070399: nalne policije , koji su <uglavnom> bespravno useljeni . " Do
  693180: roteklih nekoliko godina <uglavnom> bili dela pojedinaca . Ko
 1112882: . čiji predstavnici su  <uglavnom> bili na jučerašnjem sas
  544956: da su urednici u ostavci <uglavnom> bili poznati kao privrže
  212641: xtvo u seoskim sredinama <uglavnom> bilo izloženo podsmehu .
 1209764: hapsili su deset osoba , <uglavnom> bivših pripadnika takozv
   4739: ga predsednika u Izraelu <uglavnom> ceremonijalna . Barak je
 1179410: Predsednik republike ima <uglavnom> ceremonijalnu ulogu i ovl
  172434: više od 25 . 000 lica ,  <uglavnom> civila . ( Tanjug ) { [ [
  893383: ynim osudama oglašavale  <uglavnom> crkve iz pravoslavnih zem
  346593: njima uporno žmurilo i  <uglavnom> ćutalo . Među takvima j
  144535: e Etem . I dok diplomate <uglavnom> ćute , iako su " na meti
  845610: zaštitnog korpusa koji  <uglavnom> čine bivši teroristi OV
 1001565: azirati , kao što se to  <uglavnom> čini u svetu . J . S . {
 1033599: i učesnika . Bili su to  <uglavnom> direktori škola i šefov
  385389: ze iz apoteke , jer su , <uglavnom> , dobijali traženi lek .
  45674: ović . U njoj su likovi  <uglavnom> dobro oslikani , a knjiga
  32637: džerima koji su vodili i <uglavnom> doveli do kraja mnoga dom
 1021877: ala , oni su - kaže - "  <uglavnom> " duboko u močvari . Kra
  265960: ća , bio je posvećen ,  <uglavnom> , ekonomskim temama . Na
  922201: eće muslimanske grupe -  <uglavnom> gastarbajtera i izbeglica
 1134050: xevnika Srbije , kada se <uglavnom> govorilo o nemanjićkoj S
 1000349: e kao odeljenja drugih , <uglavnom> , gradskih škola , da vr
  717336: adskih vlasti Vukovara ( <uglavnom> hadezeovci ) , ali i svi
  353929: miliona tona žitarica ,  <uglavnom> hlebnog žita . Ta zemlja
  627253: eniju života . Pande se  <uglavnom> hrane bambusovim mladicam
  662687: Mnogobrojni gosti Budve <uglavnom> hvale smeštaj i uslugu u
   2932: čijim instrukcijama SAS  <uglavnom> i sprovodi tajne misije u
 1251676: inga i do kraja meča se  <uglavnom> igralo na sredini terena
 1434840: arošice i veća naselja  <uglavnom> imaju svoje dnevne ili pe
  49063: a ako ispadne , kao što  <uglavnom> ispada , da se , sada kad
  524169: di na političare , i to  <uglavnom> iz DSK Ibrahima Rugove ,
 1269842: osti . Deca sa Kosmeta - <uglavnom> iz Štrpca , okoline Šti
  448945: vaćeno više autobusa ,  <uglavnom> iz Švajcarske , koji su
 1349753: putnici namernici dolaze <uglavnom> iz dva razloga : prvo da
 1063742: iz obnovljivih izvora , <uglavnom> iz hidroenergije . Zahval
  963020: elim robljem - puca se , <uglavnom> , iz potaje i ponajčešc
   8986: uniformisana mladića ,  <uglavnom> iz sastava švajcarskog i
  323025: čak 77 kandidata , i to  <uglavnom> iz srpskih sela u gnjilan
  361606: itiku i prozu stvaralaca <uglavnom> iz tzv . unutrašnjosti S
 1032659: enici da sada imamo ligu <uglavnom> izjednačenih prvoligaša
 1257554: raju usred noći , itd .  <uglavnom> jako opasni , ili bar opa
  243579: " . Šta se tada desilo  <uglavnom> je poznato , a svodi se n
  410587: rehrambeni proizvodi , a <uglavnom> je to " zdrava " hrana od
 1388874: e i Vatikana , pokrenule <uglavnom> jevrejske organizacije .
  482802: jskim minama . Reč je o  <uglavnom> jevtinim , a redovno podm
  465547: zlagao je širom sveta ,  <uglavnom> kaligrafske radove pod ut
  93640: jednog kursa na kome su <uglavnom> kao solisti i " profesori
  322861: se foto - aparati Kfora <uglavnom> koriste za pravljenje voj
 1128964: , ističe " Gardijan " ,  <uglavnom> kršile međunarodna prav
 1338336: a imali 15 tona . Sejemo <uglavnom> kukuruz i pšenicu kao gl
 1071953: . Pošto zapadne zemlje  <uglavnom> kupuju američko oružje
  98880: ajkonura . Sa njega su , <uglavnom> lansirani vojni sateliti
 1352927: iste mobilni po nižim ,  <uglavnom> , lokalnim tarifama . { [
 1380419: ni Podgorice još gori ,  <uglavnom> makija , na nekoliko mest
  620495: a ( ako još uvek rade )  <uglavnom> mesecima , i više od pol
  962972: sivi biznis , oružje je  <uglavnom> mirovalo . Poslednjih god
  599289: aleriji Muzeja izlažu ,  <uglavnom> , mladi slikari sa novim
  391619: čitave kolone pešaka ,  <uglavnom> mladih . Svi žure prema
  49013: ophodnog iskustva naših  <uglavnom> mladih igrača na kojima
  711369: isli na penziju Armija , <uglavnom> mladih ljudi , više voli
  605811: K - a prevozi Šiptare ,  <uglavnom> mlađe ljude , iz južnog
  605889: icije prevozi Šiptare ,  <uglavnom> mlađe ljude , iz južnog
 1411029: da se na četiri nedelje  <uglavnom> može izneti onoliko knji
  530412: mlje , koja je oslonjena <uglavnom> na domaće resurse , on j
  533364: mlje , koja je oslonjena <uglavnom> na domaće resurse , on j
 1318226: anje tepiha iz hidranata <uglavnom> na periferiji grada i mno
  756384: njih dana odnosili su se <uglavnom> na pribavljanje potvrda o
  227086: a na jugoistoku Evrope , <uglavnom> na tlu nekadašnje Jugosl
  475666: to se devizna štednja ,  <uglavnom> , nalazi kod banaka , koj
  402689: sualne robinje bile su , <uglavnom> , namenjene " uslugama "
  340564: evo već punu deceniju ,  <uglavnom> ne kuburi s posetom . Na
 1069237: og krivičnog dela , oni  <uglavnom> ne poriču samu radnju iz
  923454: jom u zemlji izazvano je <uglavnom> negativnom propagandom ko
  812855: dok su ostali optuženi  <uglavnom> negirali optužbe . Tuži
 1407243: teristike su : veličina  <uglavnom> nekoliko santimetara u pr
  509375: oslenje . Hleb zarađuju  <uglavnom> nelegalnom trgovinom i si
  904924: usret potrošačima koji  <uglavnom> nemaju dovoljno para za n
 1169211: ade i bačena , ikone su  <uglavnom> neoštećene vraćene . I
 1178892: Iz debelih novčanika ,  <uglavnom> nepoznatih , velikodušni
 1133101: vali protiv EMU . Neke , <uglavnom> neprijatne stvari koje su
  335717: java krah , jer su mladi <uglavnom> nezaposleni i prinuđeni
 1393464: ublici . Beogradska deca <uglavnom> nisu spremna da se otisnu
  386803: e razvio neko drugi , pa <uglavnom> nisu u stanju sami ni da
 1202674: to je bombardovanje bilo <uglavnom> noću . Sirene su bile zn
  299496: privlači reku kupaca ,  <uglavnom> novokomponovanih mongolsk
  205448: evropske robe . Reč je  <uglavnom> o luksuznim proizvodima .
  211168: a je izdala sedam knjiga <uglavnom> o poznatim naivnim slikar
 1464973: je istakao da se radi , <uglavnom> , o požarima na otvoreno
  627990: j korišćenja . Reč je   <uglavnom> o staklenim i plastičnim
 1476859: će , dakle , biti reči  <uglavnom> o tajnom praćenju Mandel
  728996: ivanju koja se obavljaju <uglavnom> o trošku istraživačkih
  682665: tanijih knjiga kreću se  <uglavnom> od 200 do 400 dinara , u
  672986: SR , koji se izdržavaju  <uglavnom> od malograničnog prometa
  833291: . Jedinica je formirana <uglavnom> od vozila zaplenjenih pri
  287147: - Motivi ? Muškarci se  <uglavnom> odlučuju za agresivnije
  598770: jnih koncerata koji se , <uglavnom> , održavaju u etablirani
  877375: ynih priprema koje su se <uglavnom> odvijale na planini i či
  378334: a od opštinske vlasti ,  <uglavnom> okrenuti prema potrošač
  144638: Narodnom sobranju , koja <uglavnom> okuplja pripadnike turske
  833417: u Glamoču . Jedinica je  <uglavnom> opsluživala VŠ , ali je
  19347: im još važe rešenja (   <uglavnom> oročavana na po nekoliko
  962587: pitanju hrana . One se , <uglavnom> , oslanjaju na svoje perf
  809853: računa , a unutrašnja  <uglavnom> ostaje nepoznata . - U sl
  509291: a kao ranije , pa su oni <uglavnom> ostali bez posla . Četvr
  284869: odno teškoj situaciji ,  <uglavnom> pada na porodicu domaćin
  855944: radnja stanova se odvija <uglavnom> po planu , pa se može oc
  362795: za medalju pod čime se  <uglavnom> podrazumeva zlato . Brazi
  84195: dana ranije ) , što se  <uglavnom> podudara i sa najavama pr
 1105092: dišnjoj agresiji na SRJ  <uglavnom> pogađali civilne objekte
  329745: ibar ' u Subotici , koju <uglavnom> pohađaju učenici mađar
  870736: . To što se ti spiskovi  <uglavnom> poklapaju sa onim spiskov
  455691: ista smenjenih diplomata <uglavnom> poklapala sa onim što je
  994705: rdi da bi prikolice bile <uglavnom> poklonjene u području Ko
  347132: nije slučajno , jer su  <uglavnom> pokopani još početkom p
 1181192: e u tom smislu ? - Ljudi <uglavnom> pominju 5000 godina kines
  811177: metiti , a to je : da se <uglavnom> poslovalo , ili bolje rec
  923014: ijih Poljaka su , ipak , <uglavnom> poslovni ljudi koji su br
 1387848: sudske postupke koje su <uglavnom> povele jevrejske organiza
 1475525: e nekoliko godina armija <uglavnom> pozivala i angažovala na
  934461: logorima , mada je ona , <uglavnom> poznata - bar kada se rad
  401854: u svojem delovanju , ali <uglavnom> praktičnih - zbog razrus
  967699: bunal pravedan ili barem <uglavnom> pravedan . Prema anketi ,
  159080: xto je Izrael kažnjavao  <uglavnom> preko hitrog plejmejkera
  76024: ne Gore putevi droge idu <uglavnom> prema Srbiji , sada Kosme
  76189: Od sivog tržišta se ,  <uglavnom> , preživljava . Ulice su
  535981: anketinih listova i sada <uglavnom> primaju prijave ( iako i
  957332: a zanima živi u gradu i  <uglavnom> pripada jačem polu . Kul
  330178: u 15 itd . Sve su se one <uglavnom> pripremale za učešće n
  998895: tranke upisane te godine <uglavnom> pripremale za učešće n
  612455: i pijacama . Kod njih se <uglavnom> prodaju aparati koji su k
  692518: uhoplovstva ( RAF ) su , <uglavnom> , promašivali unapred od
   8956: grama čiji su sadržaji  <uglavnom> psihološko - propagandno
   9125: grama čiji su sadržaji  <uglavnom> psihološko - propagandno
  775541: stranjeniji i prenose ga <uglavnom> ptice . Otkriven je u Uga
  637565: ju samo jednog detalja , <uglavnom> ptičjeg pera , i njegovo
  296538: azijskih prostora , kuda <uglavnom> putuje po sopstvenoj prep
 1287562: uplja oko 500 članova ,  <uglavnom> radnika s područja Pomor
  232023: rudara Srbije , danas je <uglavnom> radno obeležen u svim po
  589417: dskim instancama takođe  <uglavnom> s vrlo visokim kaznama i
 1284906: ih ograđenih lovišta ,  <uglavnom> sa jelenima i divljim svi
  246344: veći broj Skopljanaca ,  <uglavnom> sa " plićim džepom " , o
  634459: - Mnogi su izmi stizali <uglavnom> sa zakašnjenjem na naše
  849623: oneko vozilo UNMIK - a , <uglavnom> sanitetsko , a češće s
  624228: ormistička partija je ,  <uglavnom> , sastavljena od belaca i
 1408326: a , jer je jara pšenica  <uglavnom> sastojak peciva , ali će
  894934: ljudi u Berlinu , jer se <uglavnom> sastoje od reklama i " š
  511907: e " Žička hrisovulja "  <uglavnom> se dodeljuje pesnicima ko
  845619: Finansiranje ove dvojice <uglavnom> se obavlja preko trgovine
 1287259: oziva dnevno u proseku i <uglavnom> se odnosi na asortiman le
  97712: h problema . Tokom kriza <uglavnom> se odobravaju sredstva za
 1065462: je otputovala na odmor , <uglavnom> se preselila na obale Dun
  837766: k " . Televizijske vesti <uglavnom> se sastoje od izveštaja
  678493: glosaksonskog dela sveta <uglavnom> se vezuje za engleski jez
  362878: zlato donosi . Kod nas , <uglavnom> , slavu , a kod drugih ,
 1285492: enje . Naime , dosad smo <uglavnom> slušali o tegobnom živo
 1337068: anjiža predvodi banje ,  <uglavnom> srednje veličine , koje
 1004084: ljstvo . U ovoj grupi su <uglavnom> srednjoškolci i mada je
  225113: ina Leposavić naseljena  <uglavnom> srpskim stanovništvom ,
  596533: . U veće gradove dolaze  <uglavnom> stanovnici područja , ko
  837557: bnosti sankcija od kojih <uglavnom> stradaju obični , neduž
  75857: odine , kada su kupovali <uglavnom> strane državljanke za po
  544587: koji su podneli ostavku <uglavnom> su bili privrženici Tuđ
  444342: J i u proteklim mesecima <uglavnom> su ostali isti , uz nezna
  947584: inske , ekonomske škole  <uglavnom> su popunjene , tako da ne
  450815: Žrtve ovih kriminalaca  <uglavnom> su putnici u spavaćim ko
  782357: na švajcarskim Alpima ,  <uglavnom> su radili na sticanju kon
  513175: kojima smo razgovarali , <uglavnom> su razočarani . - Ružno
  879941: Igračice sa vrha tabele  <uglavnom> su remizirale , za razlik
  578948: slednjih nekoliko dana i <uglavnom> su se odnosile na zahteve
  963036: erasvetljenih ubistava , <uglavnom> su " žestoki " momci iz
  612299: 292 dinara . To bi bilo <uglavnom> sve kada su domaći apara
  756468: ugi " paket " Međutim ,  <uglavnom> sve nedoumice rešene su
  667864: 1 . 000 novih svetaca , <uglavnom> sveštenika koji su ubije
 1087003: , u vreme kada su klubu <uglavnom> svi gradski faktori , od
  40629: e su različite , ali se  <uglavnom> svode na ocenu da će pot
  102199: ograda izabrali ste dela <uglavnom> španskih autora . Da li
  422436: puškomitraljeza . Nisu  <uglavnom> tačni podaci gospodina P
 1150792: nici međunarodnih snaga  <uglavnom> tajanstveni kada je reč
  581693: avno uslovljeno njihovom <uglavnom> tankom likvidnošću . Ka
  763992: avno uslovljeno njihovom <uglavnom> tankom likvidnošću . Ka
  456939: britanska armada koristi <uglavnom> teritorije Kuvajta i Saud
  868425: posade bilo 66 putnika , <uglavnom> turista . Pilot je polete
  758430: programskih sadržaja ,  <uglavnom> u Bačkom Petrovcu , a oc
  907851: . Tokom naredna tri dana <uglavnom> u Bačkom Petrovcu biće
 1475347: zerve , koje se upućuju  <uglavnom> u brojne misije po svetu
 1141400: evi biće organizovani ,  <uglavnom> , u duplom programu ( mla
 1470744: a potrošnju završavaju  <uglavnom> u inostranstvu ( u te bog
  627165: ale samo u rezervatima ( <uglavnom> u kineskoj provinciji Sec
  176715: on humanitarne pomoći ,  <uglavnom> u lekovima i hirurškom m
 1284931: zma u Srbiji , ostvarena <uglavnom> u lovištima " Srbijašum
  991719: ušner opravdanje nalazi  <uglavnom> u nedovoljnom broju ljudi
 1388507: švajcarskih franaka ) ,  <uglavnom> u obliku zlata , čiji je
  589397: ih snaga . Osuđivani su  <uglavnom> u odsustvu , a upravo ovi
  206799: , mada siromašni danas  <uglavnom> u planinskim oblastima i
  596916: nih kartica . Džepari se <uglavnom> u podzemnoj železnici i
 1317388: e gradivo iz tog perioda <uglavnom> , u sažetom obimu , real
  292186: noć , početkom avgusta  <uglavnom> u skloništima pošto su
 1351083: nos kolapsu vidljiv je , <uglavnom> u vidu preporuka - šta j
  477869: policijska istraga biti <uglavnom> usmerena u tom pravcu . O
  898797: o , dok se iz Belorusije <uglavnom> uvoze kalijum - hlorid ,
  735410: li sportski dani bili su <uglavnom> vaterpolo dani pa otud i
  164425: loži . A zadatak joj je  <uglavnom> , već osam godina , kont
  678309: još jedna reč koja se  <uglavnom> vezuje za engleski . Ta r
 1008817: ama koje iz inostranstva <uglavnom> vode ka kraju oko Požare
  598685: išne radionice koje će  <uglavnom> voditi gosti iz inostrans
  299585: razočarani ljudi danas  <uglavnom> vraćaju u daleku prošlo
  947835: dnjih rokova prijavljuju <uglavnom> vukovci i odlikaši i da
  514007: no - zvukom , načinjene  <uglavnom> za istočna i sirotinjska
  903858: e građani izjašnjavali  <uglavnom> za kupovinu stana na kred
 1263812: a nije Kosovo bezbedno : <uglavnom> za nealbansko stanovništ
  95689: o za tekuća plaćanja ,  <uglavnom> za potrebe trgovine . Cen
  506066: nastavlja da muti vodu , <uglavnom> za tuđi račun , a na š
  852089: šelj je rekao da je SRS  <uglavnom> zadovoljna učinkom , ali
  509322: triji . Danas su rudnici <uglavnom> zatvoreni , teška indust
  20630: k , do kojih je dolazilo <uglavnom> zbog nedovoljne snabdeven
  731329: Turskoj biti zapamćeni  <uglavnom> zbog razaranja koja su pr
  401235: la , dve hiljade osoba , <uglavnom> zbog sitnog šopinga . Pr
  729083: do tri i po puta viša ,  <uglavnom> zbog teških uslova istra
 1258137: proizvodnji . Zastoj je <uglavnom> zbog trgovine , pa i prer
 1351394: naest pečata kontrola ,  <uglavnom> zemalja Azije , Afrike i
 1021884: duboko u močvari . Kraj  <uzglavlja> njene bolesničke postelj
  729172: u , a cene dostižu čas  <vrtoglave> cifre , čas padaju ispod
 1017646: vore o kožnim osipima ,  <vrtoglavici> , mišićnim grčevima i
 1017359: ća on oseća mučninu i   <vrtoglavicu> . Čak i za odraslog čov
 1068448: va koje može da izazove  <vrtoglavicu> , gubljenje svesti ili ar
 1066177: ata . Vrućine izazivaju  <vrtoglavicu> , pad krvnog pritiska , g
  660787: nadziđuju dugovanja do  <vrtoglavih> visina , i najpravičnije
 1099058: u prestonici , diktiran <vrtoglavim> podeocima sa termometru ,
  336628: nologiji . Cene pumpi su <vrtoglavo> visoke , kao i tehnologij
  972156: - izgledi za uspeh rastu <vrtoglavom> brzinom . Kineski rukovod
  462229: e činiti . Ali , uprkos  <vrtoglavom> početnom uspehu , elektr
 1437865: rogasaca . Drugi lift se <zaglavio> na visini od nekih 348 me
  979394: iko stranica prazno i sa <zaglavljem> Tužilaštva - da bi se u
 1056347: jeni . Najviše ih je sa  <zaglavljem> fondova za penzijsko osig
 1021328: je tri dana i tri noći  <zaglavljena> u automobilu koji je do p
 1021539: reživi tri dana i noći  <zaglavljena> u automobilu koji je do p
  989479: xe da se u komori nalazi <zaglavljeno> telo nekog od stradalnika


Ukupno rezultata: 1000.
Regularni izraz koji se traži
korpus koji se pretražuje
razlikuju se velika i mala slova
sortiranje
maksimalan broj rezultata
(0 je neograničeno)
kontekst rezultata
(levi i desni; 0 podrazumevana vrednost - default)
 
konfiguracija  | administracija | pregled statistike | izlogujte se 
(potrebno je da brauzer podržava "kukije")
Primeri pretraga:
 • istina
 • [mM]atemati[a-z]*
 • [rR]acyunar[a-z]*
Naša slova
ć Ć č Č đ Đ š Š ž Ž
cx Cx cy Cy dx Dx sx Sx zx ZxLAMP su generisali ovu stranicu za 6.1559349298477 sekundi.