ACIDE - integrisano razvojno okruženje za paralelizovane korpuse

Nedostatak udobnog okruženja sa grafičkim korisničkim interfejsom, koje bi u sebi objedinilo sve pojedinačne softverske komponente koje se koriste u raznim fazama pripreme paralelnih tekstova za paralelizovane korpuse, predstavljao je glavnu motivaciju da Grupa za jezičke tehnologije Univerziteta u Beogradu razvije sopstveno integrisano razvojno okruženje za paralelizovane korpuse ACIDE (Aligned Corpora Integrated Development Environment). Ovo okruženje, između ostalog, obezbeđuje grafički korisnički interfejs (GUI) za:

  • paralelizaciju
  • vizuelizaciju paralelizovanog teksta, kontrolu i korekciju
  • generisanje datoteka u TMX formatu
  • razlaganje datoteka u TMX formatu na datoteke pojedinačnih jezika
  • vertikalizaciju teksta

ACIDE obavlja paralelizaciju korišćenjem programskih paketa XAlign i Concordancier koje je razvila laboratorija LORIA u Francuskoj.

Autori softverskog rešenja su dr Ranka Stanković i mr Miloš Utvić. Softversko rešenje je nastalo pod rukovodstvom prof. dr Cvetane Krstev, prof. dr Duška Vitasa i prof. dr Ivana Obradovića.

Kontakt: korpus @ matf bg ac rs


[Glavna strana]